Sekite mūsų naujienas feisbuke
Drabužiai iš gamtos
                             Saulės ir žemės energetika, UAB "Bera Lt", Lietuvininkų 30, Šilutė, tel. 8 645 42747                             

Nekilnojamojo turto mokestį privalu sumokėti iki vasario 15 dienos

Publikuota: 2016 sausio 27 Kategorija: Pranešimai

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Klaipėdos AVMI) primena, kad iki vasario 15 dienos nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – NTM) mokėtojai, fiziniai ir juridiniai asmenys, turi pateikti šio mokesčio deklaraciją (forma KIT711) už 2015 m. ir sumokėti mokestį.

Praėjusiais metais NTM deklaracijas už 2014 m. Klaipėdos apskrityje pateikė per 3,8 tūkst. juridinių asmenų, kurie deklaravo daugiau nei 8,6 mln. eurų mokėtino NTM, taip pat beveik 1,6 tūkst. gyventojų, kurie deklaravo per 0,2 mln. eurų NTM.

„Klaipėdos AVMI atkreipia dėmesį, kad nuo 2016 m. NTM už nekilnojamąjį turtą, vertinamą masiniu būdu, yra apskaičiuojamas pagal Valstybės įmonės „Registrų centras“ nustatytas naujas mokestines vertes“, – sako Klaipėdos AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Edita Cibienė, pažymėjusi, kad NTM už 2016 m. turės būti apskaičiuotas ir sumokėtas iki 2017 m. vasario 15 d.

Mokesčių mokėtojai, kurių netenkina VĮ „Registrų centras“ naujai nustatyta mokestinė vertė, iki kovo 31 d. gali teikti prašymą, kad nekilnojamojo turto verte būtų laikoma vertė, nustatyta atlikus to turto individualų vertinimą. Tai numato LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 8 str. 2 dalies nuostatos.

Juridiniai asmenys, kurie kalendorinių metų sausio 1 dieną turi nuosavo, įsigyjamo nekilnojamojo turto, mokėdami avansinius mokesčius už 2016 m. turi vadovautis naujomis mokestinėmis vertėmis, jei turtas vertinamas masiniu būdu. Jei tais metais turto mokestinė vertė yra didesnė už buvusią pernai, avansinis mokestis gali būti skaičiuojamas pagal buvusią mokestinę vertę. Be to, avansinio NTM mokėti nereikia, jeigu metinė NTM suma neviršija 500 eurų.

VMI atkreipia dėmesį, kad mokant NTM, šalia įmokos kodo 1001 nereikia nurodyti ROIK kodo (šis kodas būtinas tik mokant administracines baudas). VMI primena, kad savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Kas turi pateikti NTM deklaraciją (forma KIT711) sumokėti mokestį

Fiziniai asmenys už komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, t. y., administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, gydymo, kultūros ir sporto paskirties statinius, nepriklausomai nuo to ar jie naudojami ar nenaudojami individualioje ar ekonominėje veikloje. NTM gyventojams nereikia mokėti už statinius, jei juos naudoja: kulto apeigų reikmenų gamybai, taip pat socialinei globai ir socialinei priežiūrai; pajamoms iš žemės ūkio veiklos gauti (uždirbti); švietimo darbui; teikiant laidojimo paslaugas arba esantis kapinių teritorijoje; fizinio asmens, turinčio meno kūrėjo statusą, naudojamos kaip kūrybinės dirbtuvės (studijos) individualiai kūrybinei veiklai.

Už gyvenamąsias patalpas, sodų, garažų statinius, fermas, šiltnamius, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinius, poilsio arba žuvininkystės ir inžinerinius statinius (nepriklausomai nuo to, naudojami jie individualioje ar ekonominėje veikloje ar ne), kurių bendra vertė viršija 220 tūkst. eurų, fiziniai asmenys 0,5 proc. nekilnojamojo turto mokestį už 2015 metus privalėjo deklaruoti ir sumokėti iki 2015 metų gruodžio 15 dienos.

Juridiniai asmenys už nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį) bei už neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perimtą naudotis nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį), nuosavybės teise priklausantį fiziniams asmenims. Jeigu juridiniai asmenys per metus mokėjo avansinius NTM, tuomet iki vasario 15 d. turi būti sumokamas tik mokesčio skirtumas tarp privalomos sumokėti ir avansu sumokėtos NTM sumos. Juridiniai asmenys NTM deklaruoti ir mokėti neprivalo už valstybės ar savivaldybių nekilnojamąjį turtą; bankrutavusių įmonių nekilnojamąjį turtą; nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį), naudojamą laidojimo paslaugoms arba esantį kapinių teritorijoje; švietimo įstaigų nekilnojamąjį turtą; nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį), naudojamą teikiant tik sveikatos priežiūros paslaugas ir kt.

Klaipėdos AVMI inf.

Rašyti komentarą