Sekite mūsų naujienas feisbuke
Drabužiai iš gamtos
                             Saulės ir žemės energetika, UAB "Bera Lt", Lietuvininkų 30, Šilutė, tel. 8 645 42747                             

Vilkyčių gyventojai vėl nori savos seniūnijos (papildyta bendruomenių susivienijimo “NEPAVĖJUI” kreipimusi)

Publikuota: 2014 spalio 16 Kategorija: Aktualijos, Rajone

lt.wikipedia.org nuotr.lt.wikipedia.org nuotr.

Šilutės rajono Vilkyčių ir aplinkiniuose kaimuose atgimsta iniciatyva atsiskirti nuo Saugų seniūnijos ir įsteigti atskirą seniūnija Vilkyčiuose.

Viena iš Vilkyčių atsiskyrimo nuo Saugų seniūnijos iniciatorių yra vietos bendruomenė „Veiviržo slėnis“. Anot šios bendruomenės pirmininkės Rimos Valdžienės, Vilkyčiuose ir aplinkiniuose kaimuose, kurių priskaičiuojama 15 ar 16, gyvena daugiau kaip 1000 gyventojų. Nors nuo pačių Vilkyčių iki Saugų tėra 8 kilometrai, tačiau R. Valdžienės teigimu, žmonės, ypač iš aplinkinių kaimų, patiria didelių nepatogumų dėl susisiekimo su seniūnijos centru.

„Pirmiausia buvo atsižvelgta į vienišų mamų ir daugiavaikių šeimų pageidavimą, kad seniūnija būtų arčiau namų, – sakė telefonu Vilkyčių bendruomenės pirmininkė R. Valdžienė. – Kadangi Vilkyčiuose ir aplinkiniusoe kaimuose yra per 1000 gyventojų, tai nusprendėme, kad galbūt ir mes galėtume turėti savo seniūniją“.

Šiandien po pietų Vilkyčių bendruomenių atstovai susitinka su Šilutės rajono savivaldybės meru Vytautu Laurinaičiu. Po to, jeigu vilkytiškių nuomonė dėl atskiros seniūnijos nepasikeis, turėtų būti organizuojama oficiali gyventojų apklausa.

Savivaldybės meras V. Laurinaitis teigė telefonu, kad neturi tikslo atkalbėti vilkytiškius nuo atsiskyrimo nuo Saugų seniūnijos, juolab kad, mero žodžiais tariant, prieš praeitus savivaldos rinkimus dauguma politikų į savo programas buvo įrašę naujos seniūnijos steigimą Vilkyčiuose. Tačiau, anot V. Laurinaičio, žmonės pirma turėtų gerai pagalvoti apie tai, kas laukia jų pačių, jeigu vis dėlto būtų priimtas sprendimas steigti naują seniūniją.

„Reikia susitikti su žmonėmis ir pasakyti: ar jie sutiks savo sąskaita perregistruoti turtą, ūkius, įmones, ar jie sutiks keisti adresus? – sakė V. Laurinaitis. – Juk viskas kainuoja“.

V. Laurinaitis prisiminė atvejį, kai savo  laiku pats ėmėsi iniciatyvos perpus padalintą Galnės kaimą priskirti kuriai nors vienai – Žemaičių Naumiesčio arba Vainuto seniūnijai. Esą tuomet iš pradžių irgi viskas ėjosi lyg iš pypkės – dauguma kaimo gyventojų palaikė šią iniciatyvą, tačiau, kai žmonėms buvo išaiškinta apie gresiančias išlaidas, jų entuziazmas greitai atvėso.

Vilkyčių atveju tai jau ne pirmas bandymas atsiskirti nuo Saugų seniūnijos. Prieš kurį laiką jau buvo organizuojami susirinkimai, renkami gyventojų parašai, bet tuo viskas ir baigėsi.

Ar šį kartą vilkytiškiai ryšis eiti iki galo?..

Bendruomenių susivienijimas “NEPAVĖJUI”: dėl Vilkyčių seniūnijos kūrimo

Vilkyčių bendruomenėje brandinami nauji planai, apie kuriuos dauguma vietos gyventojų nėra net girdėję. Savo ruožtu bendruomenių susivienijimas “Nepavėjui” nori išplatinti žinomą informaciją. Visi pateikiami faktai ir kita informacija nėra oficialiai patvirtinti, tačiau dėl tyliai vykstančių permainų jaučiame pareigą perduoti turimą informaciją Saugų seniūnijos gyventojams.

Dar 2003 – 2007 m., kai Šilutės rajono savivaldybės mero pareigas ėjo Arvydas Jakas, Vilkyčių bendruomenėje buvo siekiama atsiskirti nuo Saugų seniūnijos. Tuo metu šį procesą inicijavo ir aršiai rūpinosi vienas iš bendruomenės narių Kazimieras Gudžiūnas. Kiek pamena Vilkyčių gyventojai, seniūnijos kūrimu daugiau užsiėmė bendruomenėje dalyvaujantys nariai. Tuokart buvo pakankamai vieša, buvo suorganizuotas Vilkyčių gyventojų susirinkimas, sukviesta nemažai atstovų iš savivaldybės, kurie su gyventojais prasmingai analizavo šią temą. Susirinkimo dalyviai kone vieningai atsisakė naujos seniūnijos kūrimo. Tad ši tema buvo atidėta. Aktyvus K. Gudžiūno dalyvavimas bendruomenės centro “Viltis” veikloje pasibaigė. 2011m. Prasidėjus teisminiams procesams dėl vėjo jėgainių parko šalia Vilkyčių ir po bendruomenės centro “VILTIS” pirmininko perrinkimo, K. Gudžiūnas vėl pradėjo lankyti bendruomenės narių susirinkimus. Tuo metu pirmininku buvo išrinktas Darius Vilius. Su Kazimiero Gudžiūno teikiamais pasiūlymais D. Vilius sunkiai sutiko. O tai buvo nepalanku ir stabdė jo užmojus. Su tuo nesitaikstęs verslininkas, dėdamas visas pastangas ir prieš minėtą pirmininką nuteikęs dalį bendruomenės narių, suorganizavo susirinkimą, kurio metu perrinko visą bendruomenės centro valdybą. Vilkyčių bendruomenės centrui “Viltis” pirmininkaujant D. Viliui su jo temomis ir siekiais sunkiai taikstėsi Šilutės rajono savivaldybės tarnautojai. Dėl užduodamų “nepatogių” klausimų ir informacijos reikalavimo stipriai pasipiktino Šilutės savivaldybės vadovai. Kaip pasakojo vėliau išrinkta bendruomenės centro valdyba, tuo metu buvusi merė Daiva Žebelienė tiesiogiai išreiškė, jog į derybas su Vilkyčių bendruomene eis tik tokiu atveju, jei iš pirmininko pareigų pašalins D. Vilių.

Todėl pirmininko pareigoms atlikti buvo išrinkta Ineta Pačiauskaitė, tuo metu einanti Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro direktorės pareigas. Su aktyviai besireiškiančiu K, Gudžiūnu ji rado bendrą kalbą ir pradėjo kitaip vykdyti visą bendruomenės veiklą. Kaip įtariama, iš K. Gudžiūno pusės galimai buvo daromas spaudimas ar net piniginis rėmimas. Bendruomenės narių susirinkimai nebuvo vykdomi, rinkosi tik valdybos nariai, patys kėlė sau užduotis ir patys jas tvirtino. K. Gudžiūnas buvo išrinktas vienu iš valdybos narių. Pirmuose susitikimuose jis jau pateikė savo siūlymą dėl bendruomenės veiklos plano, kuriame ir išdėstė: seniūnijos kūrimas, naudos gavimas iš vėjo jėgainių parko, senelių namų kūrimas. Dar buvusio bendruomenės centro pirmininko Kęstučio Sadausko pradėtas teisminis kelias prieš vėjo jėgainių statytojus, buvo uždarytas. Po beveik 2 metus trukusių parengiamųjų teisminių procesų byla buvo sustabdyta pasirašant taikos sutartį. Už tai, kad vykdyti teisminius procesus buvo pasirašę kone 400 vietos gyventojų, bet dėl taikos sutarties nuosprendį priėmė bendruomenės centro “VILTIS” valdyba, nesušaukusi visuotinio susirinkimo ir neatsiklausę visuomenės. Merdintys Vilkyčių kultūros namai taip pat buvo palikti toliau ilsėtis. Nors D. Viliui būnant pirmininku bendruomenės patalpas ėmėsi tvarkyti savivaldybė, per metus laiko procesas iš mirties taško nepajudėjo. Vėlgi, bendruomenės narių žiniomis, K. Gudžiūnas jau senokai planavo buvusiuose kultūros namuose įrengti senelių namus. Ar tai tikrai buvo planuota jau anksčiau, galime svarstyti, bet būtent šią mintį jis pateikė valdybai naujai įsitraukęs į bendruomenės centro veiklą. Kilus įtarimams, kad Vilkyčių bendruomenės centro “VILTIS” pirmininkė Ineta Pačiauskaitė galimai derina visus reikalus tik su K. Gudžiūnu, vienas iš bendruomenės valdybos narių paprašė pateikti jos vadovavimo periodo susirinkimų protokolus. Protokolų I, Pačiauskaitė nepateikė ir skubiai pasišalino iš pirmininkės pareigų. Tai iš dalies patvirtino įtarimus. Sekančiu pirmininku buvo išrinktas anksčiau bendruomenės veikloje visiškai nedalyvavęs Mindaugas Rimeikis. Ir vėl savas, patikimas K. Gudžiūno bendražygis. M. Rimeikis – prekybos šviežia žuvimi Klaipėdos mieste koordinatorius. K Gudžiūnas vėl pateikė pasiūlymus valdybos veiklai; kurti Vilkyčių seniūniją, steigti senelių namus ir, panaudojant vėjo jėgainių parko statytojų paramą, už 20 500 Lt. sutvarkyti kelią, einanti pro asmeninį jo grūdų sandėlį. Pagrindiniu veiklos klausimu iškilo seniūnijos įkūrimas Vilkyčiuose. Visi kiti užmanymai sėkmingai turėjo išsispręst ateityje. Apie atsiskyrimą nuo Saugų seniūnijos kaimo gyventojai dar neinformuoti, nesupažindinti su tokiais procesais net bendruomenės centro “Viltis” nariai. Remiantis tik valdybos nutarimu, nuspręsta suformuoti iniciatyvinę grupę dėl seniūnijos kūrimo. 2014-10-07 susirinkę vienos nuomonės šalininkai sėkmingai tą ir pasitvirtino. Į iniciatyvinę grupę įsirašė dauguma kaimelio verslininkų. Iniciatyvinės grupės tikslas – surinkti 5 procentų numatomos teritorijos gyventojų parašų ir juos pateikti Šilutės rajono tarybai. Visuomenės informavimui ir nuomonės sužinojimui buvo galimi 4 būdai: tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose, gyventojų nuomonės pareiškimas sueigoje balsuojant, atrankinė gyventojų apklausa apklausos dalyvių būstuose, gyventojų apklausa apklausos dalyvių būstuose. Žinoma, buvo pasirinktas lengviausias ir patikimiausias būdas – surinkti teigiamiems parašams, einant į namus pas asmenis, palaikančius šią įdėją. Iš nesutinkančių atsiskirti nuo Saugų seniūnijos parašas gali būti ir nepaimtas, vengiant neigiamų balų. Iniciatyvinės grupės patvirtinimo metu G, Kimbrienė paminėjo, jog šią vilkytiškių valią palaiko dauguma tarybos narių ir net pats meras Vytautas Laurinaitis. Negalima praleisti to, kad K. Gudžiūnas glaudžiai bendradarbiauja su Kęstu Komskiu, Seimo pirmininko pavaduotoju, kuris, kaip ir V. Laurinaitis, priklauso tai pačiai partijai Tvarka ir teisingumas.

Vilkyčių noras atsiskirti nuo Saugų seniūnijos ir susikurti savo administracinį padalinį galėtų būti sveikintinas ir palaikomas. Daugeliui pagyvenusių žmonių per toli, norint pasiekti Saugų seniūniją. Tikimasi, jog įkūrus Vilkyčių seniūniją, į kaimą bus pritraukta daugiau lėšų. Tačiau Vilkyčių ir aplinkinių kaimų gyventojams reikėtų ne džiūgauti o susirūpinti, nes po garbinga vėliava eina atkaklūs kaimo verslininkai, visiems gerai žinomi, kaip siekiantys tik asmeninės naudos. Nepamirškime to , kad seniūno rinkti gyventojai negalės. Juos skiria savivaldybės administracija, kuri šiuo metu dirba išvien su Vilkyčių seniūniją bandančia kurti iniciatyvine grupe.

Pagrindinis šio sumanymo iniciatorius K. Gudžiūnas pagarsėjęs kaip nepavyzdingos reputacijos asmuo ne tik tarp Vilkyčių gyventojų. Su Tarybos palaiminimu sėkmingai privatizavo vietinės reikšmės kelio atkarpą ties savo ūkiu, kuriuo buvo galima pasiekti Veiviržos ir Minijos santaką. Dėl vėjo jėgainių parko teisminių procesų sustabdymo, neoficialiais duomenimis, tariamai gavo apie 70 000 Lt. Jau vien jo atėjimas į Vilkyčių gyvenvietę buvo lydimas skandalų. Į tarybinį Veiviržo paukštininkystės ūkį K. Gudžiūnas atėjo iš Norkaičių tarybinio ūkio su blogu šleifu. Dirbant paukštyne pašarų tiekimas maišėsi su asmeniniu ūkiu. Apie daugumą kitų galimų aferų ir smulkesnių apgavysčių, neatsiskaitymų už darbus, žino dauguma Vilkyčių gyventojų. Prisimintina tai, jog K. Gudžiūnui pradėjus derinti taikos sutartį su vėjo jėgainių parko statytojais, bendruomenei buvo skirta išankstinė parama – apie 20 000 litų vaikų darželio įkūrimui. Jame minėtas asmuo sėkmingai įdarbino savo dukrą… Taip pat naujojo vaikų darželio patalpose buvo įdarbinta K. Gudžiūno tėvų augintinė Loreta Uginčiūtė. Todėl versija, kad K. Gudžiūno iniciatyva kuriama seniūnija, gali persipinti su asmeniniais interesais labai tikėtina. Turima informacija, būsimos seniūnijos patalpomis gali patapti K. Gudžiūnui priklausančios buvusios ūkio administracijos patalpos.

Remiantis nuogirdomis, kurios paskutiniu metu labiau teisingos nei raštiški įrodymai, Vilkyčių seniūnu turėtų tapti bendruomenės centro “VILTIS” pirmininkas Mindaugas Rimeikis.

Naujos seniūnijos įkūrimui reikalingi nemaži pinigai, o Šilutės rajono savivaldybė įsiskolinusi ne vieną milijoną, tad dėl vieno žmogaus siekiamos asmeninės naudos toks procesas tik dar labiau pablogintų padėtį visame rajone.

Vilkyčių ir aplinkinių kaimų gyventojams siūlome atidžiai įvertinti susiklosčiusią situaciją, ir žinant visas versijas priimti atitinkamą sprendimą. Esant dabartinei valdymo sistemai, kuri visos Lietuvos mastu lydima korupcijos ir kitokių neteisėtų ryšių, atsiskyrimas nuo Saugų seniūnijos gali turėti daugiau neigiamų pasekmių.

Bendruomenių susivienijimo “NEPAVĖJUI” pirmininkas Remigijus Paškauskas

43 skaitytojų komentarai
Taip 2014 spalio 15d., 14:1790.134.135.42
,,Veiviržo slėnis” yra K. Gudžiuno darbo įrankis. Pirma syki irgi Kaziukas organizavo seniunija , darbo įrankis buvo S. Gaučas. Jeigu būtu įvyke viskas sėkmingai S. Gaučui , K. Gudžiunas žadėjo seniūno kėdę. Jam dabar labia pikta mužikai-durniai plėšosi dėl Vėjininkų pinigų o jam nieko. Už taikos pasirašymo suorganizavimą jam ir Inetai Pačiauskaitė kliuvo geras gabalas… Apetitas pakilo reikia – seniunijos. Apgavo visų kaimų gyventojus nesukvietė viešo susirinkimo, nuspredė 5 tarybos nariai.
Dabar būsimoje seniunijoje jokio viešumo, skaidrumo vien tik melas.
Išsirinkus ,, Vilties ” pirminiką M. Rimeikį , kuris taip tapo darbo įrankių . Jam taip pat pažadėjo seniuno kėdę. Šitas pirminikas tai melagis nuo kryžiaus.
Siulau visų kaimų gyventojams atsijoti pelus nuo grudų. Nepasiduokit K.Gudžiuno
klastai , būkit budrus…

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 32 Thumb down 12

Atsakyti

tylek 2014 spalio 16d., 07:4178.61.126.163

oi vargselis,matai tau i kisene nenubyrejo nuo jegainiu tai sirdy labai skauda.Manau reikia tureti irodimus o tada jau gali apsneketi zmones.

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 10 Thumb down 17

Atsakyti

Raimondas 2014 spalio 15d., 15:3078.61.91.249
ŽMONĖS, Šio reikalo pradininkas KAZIMIERAS GUDŽIŪNAS. Jis pirmas užsiminė apie tokį reikalą ir atkakliausiai stumia šį projektą. Jam talkina Mindaugas Rimeikis, kažkurios ten Vilkyčių bendruomenės pirmininkas. Važinėja per kiemus ir renka savus. “Veiviržo slėnis” tik priedanga. Gudžiūnui “dar mažai” ? Nebūkite naivūs. :)

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 27 Thumb down 13

Atsakyti

Vilkytiškis 2014 spalio 15d., 21:5078.61.91.249
Gudžiūno respublika . Garsusis … nori dar riebiau atsigriebt. Pamenu kaip ėjo pats per kaimą ir agitavo kad Vilių iš bendruomenės išmest. Ir susikvietęs savo chebrą išsirinko vieną …, o kai ta savo juodus reikalus atliko išsirinko dar geresnį draugelį, Mindaugėlį. Dabar paradui lengva vadovaut ir toliau savo darbelius tęst kai visi savi.

Svarstytinas. O kaip tu manai? Thumb up 14 Thumb down 12

Atsakyti

Valdemaras 2014 spalio 16d., 06:5478.61.100.197
Labas Visiems!
Šį istorija man primena garsaus veikėjo Ostapo Benderio svaičiojimus apie Didžiuosius Vasiukus.
Pagal Vilkyčių Ostapą Benderį-įstegus Vilkyčių seniūniją,mūsų gyvenimas pasikeis kaip pasakose
būna:iš kažkur atsiras daug pinigų,pagerės kelių kokybė,aplinkiniuose kaimuose bus įrengtas gatvių apšvietimas,įrengtos vaizdo kameros,pavėsinės kaimo šventėms.
Taip arti bus seniūnija,kad mes galesime vos ne kiekvieną dieną aplankyti ją.Ir neskriaus Vilkyčių gyventojų Blogoji Saugų Seniūnė.Todėl Vilkyčių Ostapas Benderis vėl galės pasijusti,
kaip gerais tarybiniais laikais,Galinguoju Caru .
Visos pasakos baigiasi laimingai.Gėris visada laimi prieš blogį.O kaip bus šitoje pasakoje…

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 17 Thumb down 6

Atsakyti

vietinė 2014 spalio 16d., 08:3282.135.211.171
Ko čia visi prie to Gudžiūno prisikabino???bent bando kažką padaryt, o ne taip, kaip daugelis kaimiečių mėgsta daryt, tik skalamyt iš savo varpinės ir juoktis iš kitų darbų, nors patys nieko ir neveikia….kur dingo kaimo vienybė?, gal jau gana rietis visiems kaip šunims ir bent vienam geram darbui susivienyt?, juk tik patiems nuo to bus geriau…baksnodami vieni į kitus pirštais ir sakydami kas ką blogo padarė nieko nelaimėsit, tik pyktį ir neapykantą skleisit…atsibuskit iš tos miglos, kodėl kituose kaimuose žmonės moka draugiškai ir kolektyviai bendraut, bet pas mus, Vilkyčiuose, matyt, to nesulauksim….

Svarstytinas. O kaip tu manai? Thumb up 18 Thumb down 15

Atsakyti

irmis 2014 spalio 16d., 09:24178.202.61.23
Vo cia normaliai pasakyta. Super zodziai.

Svarstytinas. O kaip tu manai? Thumb up 11 Thumb down 10

Atsakyti

Aišku 2014 spalio 16d., 10:2790.134.149.46
Gudžiunas ir Pačiauskaitė įrodė savo darbu ir veiksmais ir ataskatomis visuoenei.
Visus kaimo gyventojus laiko durniais , ,, reikia įrodymų”.
Dirb reikia su visuomenę ne sau.
Gudžiunas nieko nepadirbo visuomene apart Kebelių karjėro — važiavimas ratu.
Naftinikų pinigai Gužiunui.
Vėjininku pinigai Gudžiunui.
Vilkyčų bndruomnė vienintelė Lietuvoje, kuri neturi bendruomenės patalpu susirinkimui, kuris kiek įgalėdamas trukdė kad jų nebūtu.
Galima labai daug vardyti padarytus gerus pono ,,darbus” kurie pasilenkia su žogiškumu , padorumu.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 14 Thumb down 9

Atsakyti

jonas 2014 spalio 16d., 14:3478.61.91.249
Kas galite pasakyti bent vieną Gūdžiūno nuopelną??? ką jis kaimui padarė,? Davė 100 Litų kaimo šventėje, ant alaus… ??? :) kelią palei Veiviržą privatizavo, dar į Vilkyčių parką kęsinasi. Paršelis vagis ir tiek… Kol patys žmonės negalės rinkt seniūno, tol nėra ko dar daugiau problemų prisidaryt.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 10 Thumb down 5

Atsakyti

visus jus pazystu 2014 spalio 16d., 14:4778.61.144.237
prasideda pavydo scenos :) kaltinimai be jokiu yrodymu

Svarstytinas. O kaip tu manai? Thumb up 8 Thumb down 6

Atsakyti

Darius Vilius 2014 spalio 16d., 14:4778.61.91.249
Taip, daug ką asmeniškai galiu patvirtinti. Nežinau kiek seniūnijos kūrimu domėjosi “veiviržo slėnis”, bet apie tai pirmus pasiūlimus davė Gudžiūnas. Siūlydamas įtraukti tai į bendruomenės valdybos veiklos programą. Kiek girdėjau jis ir iniciatyvinėje grupėje jau įsirašęs.
Pats esu už tai kad būtume nepriklausomi, bet su Gudžiūno atnešta nepriklausomybe nuo mūsų niekas nebepriklausys… :)

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 12 Thumb down 7

Atsakyti

JI 2014 spalio 16d., 15:2282.135.193.22
Kaip tu galejai girdet, jei susirinkimuose taves nebudavo :D

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 8 Thumb down 4

Atsakyti

vietinė 2014 spalio 16d., 15:3182.135.211.171
EILINI KART KAIMO NUOGIRDOS, KURIOS NIEKADA NEBŪNA AIŠKIOS…

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 12 Thumb down 2

Darius Vilius 2014 spalio 16d., 16:1078.61.91.249

:) girdėjau tada kada dar buvau… beveik du metus pats organizuodavau susirinkimus, brangioji… tad žinau daug ko, daug kas ir užfiksuota. :)

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 4 Thumb down 7

visus jus pazystu 2014 spalio 16d., 14:5378.61.144.237

prasideda pavydo scenos :) kaltinimai be yrodymu,koks skirtumas kas bus seniunas,kas jy ikis,svarbiausia,kad turetumem savo seniunija,o ne kaip dabar,priklausom saugam,kurie nei trupucio nesirupina vilkyciu kaimu,viskas tik saugu kaimui,sventes,renginiai ir t.t.,seniunei,nei trupucio nerupi aplinkiniai kaimeliai,senai reikia vilkyciams atsiskirti nuo saugu,o cia komentuoja tikrai ne vietiniai,o tie kurie bijo,jog vilkyciai pabegs nuo saugu,kuriems tai bus didelis pinigu praradimas

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 5 Thumb down 10

Atsakyti

visus jus pazystu 2014 spalio 16d., 14:5878.61.144.237
nemanau,kad isvis yra toks zmogus vilkyciuose,kuris butu ka nors gero padares del kaimo ne is savavalisku tikslu,pilna bendruomeniu,o is ju kokia nauda?ogi jokios,tik girdi kaip jos tarpusavyje pesasi del geresnio kasnio ir viskas

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 8 Thumb down 3

Atsakyti

teisybe 2014 spalio 16d., 15:2482.135.193.22
cia tai teisingai pasakyta!!!

Svarstytinas. O kaip tu manai? Thumb up 6 Thumb down 4

Atsakyti

vietinė 2014 spalio 16d., 15:3082.135.211.171
SUPER TAIKLIAI PASAKYTA :)

Svarstytinas. O kaip tu manai? Thumb up 7 Thumb down 4

Atsakyti

visus jus pazystu 2014 spalio 16d., 16:3678.61.144.237

nezinau,gyvenu kaime visa savo gyvenima ir jokio skirtumo nematau,ar su bendruomenem ar be,bendruomene tai zmones kurie bendrauja(turetu )bendrauti su visais kaimo zmonemis,o ne tik su tais kas renkasi y susirinkimus,kurie neaisku kur ir kada vyksta,kaskaip skatinti jaunima kaskokia tai veikla,dometis ju nuomone,o to tikrai nera daroma,jai kokie renginiai tai tik apie mena,ar pagyvenusiem zmonem,visgi tikiuosi,kad atsiskirsim nuo saugu ir bus viskas daug geriau

Įvertink komentarą: Thumb up 3 Thumb down 2

Atsakyti

kristina 2014 spalio 16d., 18:0578.61.13.49
ka jau ka , bet sitame kaime mesla vieni ant kitu sugeba pilt visi. nei vienam, nei vienas cia neitinka, visa gyvenima cia visiems visi yra blogi.del Loretos tai ziaurei persistenget, ji puikiai dirba savo darba sioje srityje jau daug metu, prie jos darzeli kazkada baigiau ir as, man buvo gera darzelio aukletoja, manau ir mano vaikams taip bus. kad ir ka bedarytum visiems geras nebusi, visi su savo mazesniais ar didesniais “priciudais”

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 10 Thumb down 1

Atsakyti

tylek 2014 spalio 16d., 21:0178.61.126.163

Loreta pati sauniausia!!!!

Įvertink komentarą: Thumb up 2 Thumb down 1

Atsakyti

Jonas 2014 spalio 16d., 18:4178.61.4.195
Blogas tas paukštis, kuris savo lizdą teršia. Bjauri lietuvio savybė – pilti purvą vieni ant kitų viešai. Susirinkite į būrį, išsiaiškinkite, o ne pasislėpę po įvairiais slapyvardžiais vieni kitus juodinkite.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 13 Thumb down 1

Atsakyti

Vilkytiškė 2014 spalio 16d., 19:0284.15.187.195
Nežinau koks vaikas ir ką čia prirašė, bet žinau vieną… Mūsų kaime vienas ant kito ir temoka “varyt”. Nei vieno gero žodžio. Jūs suprantat? Jei atvirai, jei ne Kazimieras, Vilkyčiai net nebūtų garsiai žinomi. Jūs patys žinot, kad yra rengiamos sportinių mašinų varžybos, jos yra žinomos ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, ir tikiu, kad bus žinomi ir Pasaulyje. Kuo jum netiko, kad būtų galima įrengti senelių namus? Žmogus siūlo kažką, nori tai įgyvendinti, turi svajonių, o Jūs atsiprašant kaimiečiai tik tai šmeišti ir temokat… Patys pagalvokit ką tas Vilius yra padaręs? Nukalęs kažkokį stulpą? Aš nesakau, Kazimieras nėra ten jau per daug pridaręs, bet jis siūlo, jis galvoja, o kiti? Ir iš vis, jūs slepiates čia po anonimo, ir negalit parašyt normaliai, paskambinkit, parašykit ir pasakykit tai jam tiesiai šviesiai. Liežuviu mokat malt, o kažką pasakyti ar padaryti tai jau nesugebat? Žmonės… 21 amžius… Ir jūs taip elgiates? Tai siekit to tikslo, o ne burbuliuokit čia susisėdę už kompiuterių ekranų…;)

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 15 Thumb down 4

Atsakyti

tylek 2014 spalio 16d., 20:2478.61.126.163

super pasakyta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!sitie kurie skleidzia baisius komentarus ,tai tik tie kuriem maziau skiriama demesio,o jooooo,reikia nusipelnyti kaip Kazimieras!!!!

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 4 Thumb down 8

Atsakyti

tylek 2014 spalio 16d., 20:5178.61.126.163
Paska tu Paska ,ir tu nori pasakyti ,kad tau pin,
igai nerupi,paprasiau padeti tai pasakei is kiemo nevaziuoju be 200 lt 10 metru,ir dar vadiniesi teisingas!!!o tau iki LORETOS UGINCIUTES KAIP IKI MARSO!!!

Svarstytinas. O kaip tu manai? Thumb up 6 Thumb down 3

Atsakyti

Darius Vilius 2014 spalio 16d., 23:3278.61.91.249
:) :) :) darosi linksma :) :) :)

Svarstytinas. O kaip tu manai? Thumb up 3 Thumb down 5

Atsakyti

paska 2014 spalio 16d., 23:5690.130.145.57

uginčiutė nėšlu msmigdi kaip gudžiunas

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 1 Thumb down 6

Atsakyti

as 2014 spalio 17d., 07:4378.61.144.237

labiausiai smirdi cia tu

Įvertink komentarą: Thumb up 3 Thumb down 1

Atsakyti

to paskai 2014 spalio 17d., 10:5182.135.193.22
nu zinai, kuo pats “kvepi” tuo ir kita tepi…

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 8 Thumb down 0

Krikstatevis 2014 spalio 17d., 07:2978.61.38.248
O as girdejau kad, paska ir vilius gejai. Kitaip ko Aida nuo viliaus pabego.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 10 Thumb down 2

Atsakyti

Darius Vilius 2014 spalio 17d., 09:1078.61.91.249

:) :) :) :) :) :) :) Marijos žemė… nieko nepridursi :) :) :) :) :) :) :)

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 1 Thumb down 8

Atsakyti

Pilnatis 2014 spalio 17d., 09:4784.15.45.146
Kaip apie “poną” Vilių prasideda kalba, turbūt jam jau nebetaip linksmą :D Tikras artistas iš sudegusio tetro :)

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 12 Thumb down 1

Atsakyti

teisybe 2014 spalio 17d., 10:5082.135.193.22
Kai pats, tai ant kilu vos ne “pamazgas” pilt gali, o kai ant taves, ka pasako, jam juokas ima is Marijos zemes, tai gal pagalvok, kad kitiems, kad kiti is taves juokias, kaip tu is ju…

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 7 Thumb down 1

Atsakyti

R.K. 2014 spalio 17d., 10:5878.61.141.77
perskaičius jūsų komentarus išvada viena galima susidaryti, bendruomenės nėra, ir kai kažkas padaro gero iš iniciatyvos, tai jau galvoja, kad prisikrauna pinigų į kišenės… Lietuvių bruožas žiopsoti ką daro kaimynas ir pavydėti kai kažkas uždirba.
P.S. kam tada ta bendruomene jei vienas ant kito purvus drabstyti temoka?
kurie stengiasi lieka neivertinti, o tie kurie tik plepa naudingu darbu nenudirba…

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 7 Thumb down 2

Atsakyti

Renis 2014 spalio 17d., 11:2182.135.211.171

JO ziauriai cia stumet :D DDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Įvertink komentarą: Thumb up 1 Thumb down 1

Atsakyti

Tiurmis 2014 spalio 17d., 11:3182.135.211.171

paskolink 5lt

Įvertink komentarą: Thumb up 3 Thumb down 2

Atsakyti

cipis 2014 spalio 17d., 11:3282.135.211.171

pahmelas purto

Įvertink komentarą: Thumb up 1 Thumb down 2

Atsakyti

vietinė 2014 spalio 17d., 11:5884.46.138.97
Gerai jau, manau užtenka, visi išliejo visą susikaupusią tulžį ant ko tik širdis geidė, ant Gudžiūno, ant Uginčiutės, ant Viliaus ir Paškausko ir dar visų kitų kas tik pakliuvo….bet pačią esmę ir pamiršo…juk kalba eina ir pats straipsnis apie Vilkyčių seniūnijos steigimą, o ne apie tai, kas ką padarė ar nepadarė…matyt straipsnio esmė nebesvarbi, esmė “pavaryt” ant ko nors slapčia, o ne pačiam į akis pasakyt….va tau ir kaimo ypatumai :) visi kalbam, o karavanas eina…tai rinkit visus “už” ir “prieš” seniūnijos steigimą, ir tada bus aišku, reikia mums nepriklausomybės nuo Saugų ar ne. Ir neduok, Dieve, liks vėl viskas be pabaigos, tada būkit tokie mieli ir “nebestumkit” ir nedejuokit, kad Saugams kliūva viskas, o Vilkyčiams nieko… ko norit tą ir gausit.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 9 Thumb down 1

Atsakyti

vietine 2014 spalio 21d., 14:5078.61.181.70

As uz seniunija Vilkyciuose.Gal kai turesim savo seniuna,jis nebus nusiteikes pries savo kaimo tautu mazuma,kaip Saugu seniune N.Ozelyte.Niekaip nesuprantu kuo uzkliuvo Loreta Uginciute.Pries 28metus mano dvi dukros lanke darzeli pas Loreta.Jos dar ir siandien ja prisimena kaip nuosirdzia aukletoja.O tu Dariau cia tik praeivis,tau visada ir viskas buvo negerai.

Įvertink komentarą: Thumb up 3 Thumb down 1

Atsakyti

Darius Vilius 2014 spalio 22d., 14:1678.61.91.249

pala pala… ar aš kam sakiau kad man kas užkliuvo :) Ir aplamai,… nematau kad čia kas kuo kitus kaltintu, straipsnyje įskaitau tik perspėjimą dėl tam tikro verslininko. :) BŪKIME BLAIVŪS :)

Įvertink komentarą: Thumb up 1 Thumb down 1

Atsakyti

as 2014 spalio 24d., 08:5278.61.144.237

tai va,kai issiblaivysi ir parasyk cia,koks cia perspejimas,kaskam netinka,kad vilkyciuose butu seniunija ir uzsake straipsni,o kadangi gudziunas rodo daugiausiai iniciatyvos tai ir istraukia visokiu veju,nebijok apie tave ir butu ka parasyti jai kam prireiktu,nebe tie laikai,kai visi tikejo bobuciu pasakom,kuo daugiau tokiu inisiatyvu tuo geriau,o ne kaip DARIUS VILIUS tik sneka ir nieko nedaro,nuo paminklu skaiciaus kaimas geriau negyvens,na ir kas,kad ytiksi bobutem,reikia orentuotis y jaunima ir pasikartosiu “kaska daryti,o neblevyzgoti”

Įvertink komentarą: Thumb up 3 Thumb down 2

Atsakyti

ta pati 2016 vasario 27d., 16:2885.232.139.159

Hebra, ieskau Lauryno is Vilkyciu :) mazdaug 38- 39 metu.. vaikystes draugas. Zinau cia ne prie reikalu, bet visgi pabandysiu.. :)

Įvertink komentarą: Thumb up 1 Thumb down 0

Atsakyti

:) 2016 vasario 27d., 21:2678.61.57.176

Fantastiški, beprotiškai fantastiški komentarai buvo ;)

Įvertink komentarą: Thumb up 0 Thumb down 0

Atsakyti

Rašyti komentarą