Sekite mūsų naujienas feisbuke
Drabužiai iš gamtos
                             Saulės ir žemės energetika, UAB "Bera Lt", Lietuvininkų 30, Šilutė, tel. 8 645 42747                             

Trys geri darbai Šilutei (dar papildyta)

Publikuota: 2019 sausio 25 Kategorija: Aktualijos, Rinkimai 2019, Savivaldybėje

www.silutesetazinios.lt archyvo nuotr.www.silutesetazinios.lt archyvo nuotr.

Ką žada savivaldos rinkimams besirengiantys politinės kampanijos dalyviai.

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai jau ne už kalnų, tačiau informacijos apie jiems besirengiančius politinės kampanijos dalyvius (7 politinių partijų skyrius ir 1 visuomeninį rinkimų komitetą) ir jų planus laimėjus rinkimus vis dar mažoka.

Todėl prieš savaitę, sausio 15 d., el. paštu kreipėmės į visų jų vadovus su prašymu atsakyti į 3 klausimus:
3 gerai darbai Šilutei (miestui, rajonui), kuriuos žadate atlikti laimėje rinkimus.
Kodėl?
Kaip?
Pagaliau sulaukėme ir 8-ojo – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Šilutės skyriaus – atsakymo.

Parama portalui „Šilutės ETA Žinios”, kad išliktų nepriklausomas

Partija „Tvarka ir teisingumas“ (atsakymą parengė Vytautas Laurinaitis)

Trys darbai:
1. Pastatysime (Rusnės g.) plaukimo baseiną su treniruočių salėmis.
2. Užbaigsime Šilutės sav. renovuoti švietimo įstaigas.
3. Kompleksiškai sutvarkysime Šilutės mieste prie daugiabučių namų parkavimo aikšteles.

Tėvynės sąjunga- Lietuvos krikščionys demokratai (Sandra Tamašauskienė)

TRYS DARBAI, KURIŲ IMSIMĖS IŠKART PO RINKIMŲ

ŠEIMA
1. Šilutės mieste įkursime ištisus metus veikiantį šiuolaikinį užimtumo, poilsio ir pramogų parką šeimai, o kiekvienoje seniūnijoje po sporto/žaidimų/sveikatingumo aikštelę; saugūs, sutvarkyti ir modernūs paplūdimiai.
Kodėl?
Tiek mieste, tiek rajono miesteliuose ir kaimeliuose labai trūksta laisvalaikio, užimtumo zonų, daug kur nėra ar apleisti paplūdimiai.
Kaip?
Tikslingai nukreipiant ES ir biudžeto lėšas tokiems objektams įrengti rengiant skaidrius viešuosius pirkimus.
DEMOKRATIJA
2. Gyventojų įtraukimas į rajono valdymą – kartu kuriame Šilutės kraštą.
Kodėl?
Nes šiuo metu neatsižvelgiama į gyventojų nuomonę. Projektų pristatymai vyksta formaliai, be galimybės koreguoti pagal visuomenės siūlymus ar pastabas.
Kaip?
Finansuosime šilutiškių iniciatyvų programą, skirtą aktualių vietos problemų sprendimui.
Įtrauksime gyventojus į rajono biudžeto sudarymo svarstymą.
Stiprinsime rajono verslo, valdžios, nevyriausybinių organizacijų, draugijų, klubų ir bendruomenių (ir sodų bendrijų!) atstovų dialogą, organizuodami apskritojo stalo diskusijas.
Į atskirų rajono programų sudarymo ir finansavimo svarstymus įtrauksime seniūnaičius ir bendruomenių centrų atstovus (ir sodų bendrijų!), rengsime jų visuotinius metinius sambūrius.
Sprendžiant atskirų vietovių problemas, pirmiausia įsiklausysime į vietos gyventojų nuomonę ir jų pasiūlymus bei iniciatyvas, daugiau galių ir įtakos seniūnaičiams.
VERSLAS. DARBO VIETOS.
3. Skirsime ypatingą dėmesį naujų darbo vietų kūrimui bei verslumo skatinimui.
Kodėl?
Šilutėje trūksta darbo vietų, nes nepritraukiama investicijų, gerai gyvena tik „savieji“ verslininkai. Neskatinama kurti naujų darbo vietų, nestiprinama verslo aplinka.
Kaip?
Įsipareigojame pritraukti bent vieną naują investuotoją į Šilutės rajoną (pvz., per „Investuok Lietuvoje“, “Versli Lietuva” ir kt.)
Sieksime, kad „Versli Lietuva“ įkurtų padalinį ir Šilutėje, kur bus galima vykdyti mentorystės – tarpusavio pagalbos, mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo programas. O esamiems ir naujiems smulkiems ir vidutiniams verslams (turizmo, informacinių technologijų ir t.t.) įsteigsime spiečių – erdvę, – kur galės burtis ir kurtis Šilutėje.
Įsteigsime smulkaus verslo paramos fondą.

Lietuvos socialdemokratų partija (Antanas Martinkus)

Mes, Šilutės rajono socialdemokratai, eidami į Šilutės rajono savivaldybės rinkimus, pateikiame numatomų darbų sąrašą. Mūsų programoje „Bus padaryta“ išvardijami darbai Šilutės miestui ir seniūnijoms. Sunku būtų išskirti 3 pagrindinius darbus, kurie bus padaryti pirmieji, nes visi darbai yra vienodai svarbūs. Manau, kad Šilutės mieste svarbiausia yra tęsti jau pradėtus darbus, tokius kaip Šilokarčemos kvartalo rekonstrukcijos užbaigimas, baseino su sporto kompleksu ir kultūros ir pramogų centro pastato renovacija ir t.t. Šilutės rajono seniūnijose: baigti rekonstruoti Rusnės kultūros namus, Gluosnių gatvės asfaltavimas Katyčiuose, seniūnijos pastato rekonstrukcija Žemaičių Naumiestyje, užbaigti kelio Šilutė – Pašyšiai asfaltavimą ir kt. Visi šie ir kiti numatomi darbai gali būti padaryti esant vienybei ir demokratinei diskusijai tarp Šilutės krašto bendruomenės ir Šilutės savivaldybės tarybos narių, mero ir administracijos.

Darbo partija (Vaida Pocė)

1. Stadionas – kiekvieno miesto pažiba, tačiau Šilutėje esantis – itin prastos būklės. Jis nėra tinkamas jokiam jo panaudojimui – visur mėtosi šiukšlės, žiūrovų tribūnos – suniokotos, plastikinės kėdes – išlaužytos. Mano nuomone jį sutvarkydami ir atidarydami Šilutės gyventojams ir įvairių sporto rūšių varžyboms rajonui kurtume pridėtinę vertę. Renovuoti stadioną galėtumėme pritraukdami privačias investicijas. Tai bus vienas iš svarbiausių mano darbų, kuriuos ketinu nuveikti tapusi Šilutės rajono mere.

2. Kaip ir numatyta Darbo partijos programoje – ieškosiu būdų remti verslą, kuriantį naujus gaminius, paslaugas ir naujas darbo vietas. To sieksiu didindama smulkaus ir vidutinio verslo fondą, iš jo bus remiamas darbo vietas savivaldybėje kuriantis smulkusis verslas. Taip bus sudarytos palankios sąlygos savivaldybėje steigtis pramonės įmonėms.

3. Kaip tik bus įmanoma greičiau inicijuosiu Šilutės miesto ir rajono seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo bei automobilių aikštelių įrengimo darbus. Tam tikrai atrasiu lėšų Savivaldybės biudžete, kadangi visa tai didins mūsų rajono gyventojų saugumą. O kas gali būti svarbiau nei tai, kad žmonės būtų saugūs?

Visuomeninis rinkimų komitetas „Už žmonių valdžią“ (Daiva Žebelienė)

Manome, kad reikia revizuoti savivaldybės aparato darbą, inicijuojant savivaldybės administracijos struktūros optimizavimą. Būtų geras pavyzdys daugeliui: sumažėjus gyventojų skaičiui, atitinkamai sumažėtų ir valdininkų skaičius. Šilutės rajono savivaldybėje buvo nustatyta nepotizmo atvejų. Nepotizmo kontrolei turėtų būti skiriamas pakankamas dėmesys, nes nuo to priklauso priimamų sprendimų objektyvumas ir skaidrumas, visuomenės pasitikėjimas vietos valdžios institucijomis. Reikia atlikti tyrimą nepotizmo intensyvumo nustatymui.
Visuomeninio rinkimų komiteto kandidatai dirbo Šilutės savivaldybės atliekų tvarkymo gerinimo darbo grupėje. Pavyko pasiekti, kad rinkliavos mokestis būtų sumažintas. Sekantys žingsniai: kad žmonės, gaunantys mažas pajamas, už rinklavą nemokėtų daugiau 1 proc. nuo savo pajamų, kad mokestis būtų skaičiuojamas nuo žmogaus, o ne nuo kvadratų, kaip dabar.
Tie, kurie prižiūri neįgalius asmenis, puikiai žino, kokia svarbi jiems aplinka ir namai. Be to, nelengva slaugyti, prižiūrėti asmenis, turinčius didelius poreikius. Socialiniai darbuotojai, slaugytojai, būdami atsakingi už savo veiklos organizavimą ir žmonių, turinčių negalią, socialinių poreikių tenkinimą, nuolat susiduria su problema, kaip efektyviau užtikrinti kokybišką paslaugų neįgaliesiems teikimą. Tikslinga nustatyti teikiamų paslaugų neįgaliesiems apimtis ir efektyvumą. Mums labai svarbu, kad visi neįgalieji gautų kokybiškas paslaugas, o dirbantieji su neįgaliaisiais gautų tinkamą atlyginimą.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Algirdas Gečas)

1.Sukurti vietos bendruomenių ir savivaldos partnerystę, stiprinti bendruomenių iniciatyvą ir susitelkimą.
Aukščiausios savivaldos institucijos yra savivaldybės taryba ir meras. Jų uždavinys – įtraukti vietos žmones į svarbių savivaldos klausimų sprendimą. Taip valdžia yra priartinama prie vietos reikalų ir kuriama reali savivalda. Mero vaidmuo čia yra ypač svarbus, nes jis turi „tiesioginį mandatą“, kurį jam suteikė vietos rinkėjai. Jam tik reikia rasti geriausius būdus ir formas, kaip tai padaryti. Mūsų supratimu, tam tinka ir sueigos, ir susirinkimai, ir apklausos, ir savivaldybės tarybos narių parama – visos priemonės, kurios gali padėti gyventojams užmegzti ryšį su valdžia. Akivaizdu, kad tas santykis tarp valdžios ir vietos žmonių turi tapti žymiai glaudesnis, tikrai partneriškas. Kitaip realios savivaldos nebus.
2.Racionaliai ir atsakingai spręsti vietos švietimo reikalus.
Švietimui – nuo ikimokyklinio iki suaugusių mokymo – tenka apie pusė savivaldybės biudžeto išlaidų, o su švietimu tiesiogiai rišasi ir kitos savivaldybės veiklos sritys. Iki šiol pas mus daugiausia lėšų ir dėmesio buvo skiriama švietimo įstaigų tinklo optimizavimui ir jų pastatų renovacijai. Tai buvo svarbūs darbai, bet dabar to nebeužtenka. Pats gyvenimas reikalauja pertvarkyti vaikų ugdymo turinį, daugiau dėmesio skiriant tiriamajai mokinių veiklai, informacinių technologijų taikymui, sveikos gyvensenos skatinimui, profesiniam veiklinimui ir pan. Turime skatinti mūsų mokytojus ieškoti naujų ar atgaivinti senas gerai veikusias ugdymo formas, pvz., kažkada Šilutės rajono bendrojo lavinimo mokyklos sėkmingai dalyvavo konkurse „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ arba kvadrato ir kitose varžybose. Kodėl neatgaivinti šių tradicijų? Kūno kultūra ir sportas yra puiki vaikų užimtumo forma, kuri padėtų spręsti ir vaikų sveikatos problemas, ir mokytojų darbo krūvio klausimus.
3.Gerinti vietos gyventojų gyvenimo kokybę.
Kiekvienas savivaldybės gyventojas turi gauti kokybišką išsilavinimą, jam turi būti prieinamos socialinės apsaugos ir pirminės sveikatos apsaugos paslaugos, įvairaus amžiaus žmonėms sudarytos sąlygos sportuoti, stiprinti savo sveikatą. Todėl mes pritariame sporto centro su baseinu statybai Šilutėje. Kiekvienas savivaldybės gyventojas turi patirti, kas tai yra mėgėjiška ir profesionali kultūra, kokią svarbią įtaką ji daro tiek jaunam, tiek suaugusiam. Todėl mums nekyla abejonių dėl būtinybės rekonstruoti Šilutės kultūros ir pramogų centrą, skirti didesnį dėmesį veikiantiems kultūros centrams ir meno kolektyvams.
Suprantama, kad svarbu mažinti ir skurdą bei socialinę atskirtį, nes dabartiniai pokyčiai yra nepakankami ir nesprendžia šių problemų. Būtina ir žemės ūkio infrastruktūros pertvarka, kuri skatintų rinkoje paklausių netradicinių žemės ūkio krypčių atsiradimą. Bet akivaizdu yra ir tai, kad pagrindiniu savivaldybės gerovės šaltiniu yra smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas, investicijų pritraukimas. Nuo to, koks bus vietinis verslas, kaip jis plėtosis, priklausys ir savivaldybės gerbūvis. Tai suprantam, nes tuo keliu einančios savivaldybės yra pirmaujančios mūsų šalyje. O priemonės, kurias siūlo Laisvosios rinkos institutas, yra gana aiškios: savivaldybės turi taupyti mokesčių mokėtojų pinigus, lėšas naudoti skaidriai, skatinti konkurenciją tarp paslaugas teikiančių įmonių, mažinti mokesčių naštą ir užtikrinti palankias sąlygas verslui, kai kurias funkcijas perduoti efektyviau veikiančiam privačiam sektoriui, mažinti administracinę biurokratinę naštą.

Lietuvos socialdemokratų darbo partija (Arūnas Pupšys)

1. Šilutės miesto ir miestelių gatvių remontas, daugiabučių namų automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymas, rajoninių kelių priežiūra ir asfaltavimas.

2. Kokybiško švietimo kūrimas, šioje srityje dirbant kompetentingiems mokytojams, įstaigų vadovams bei jų darbą prižiūrintiems ir vertinantiems specialistams.

3. Sporto bazių sutvarkymas, optimizavimas, baseino su sporto centru pastatymas.

Vis dėl to reikia pabrėžti, kad prieš priimant sprendimą – kokie darbai Šilutės rajone turėtų būti atlikti pirmiausia, yra būtina pasitarti su vietos gyventojais, mokslo, kultūros, verslo bei darbuotojų bendruomenėmis. Taigi, laimėję rinkimus, pirmiausia sieksime glaudaus savivaldos ir rajono gyventojų bendradarbiavimo ir tik turėdami visuomenės pritarimą nuspręsime, kam teikti prioritetą.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (Genovaitė Kimbrienė)

LVŽS Šilutės skyriaus komanda pasižada:
1. Įgyvendinti pagal programą ir renovuoti Nemuno deltos polderinę sistemą, siekiant sumažinti potvynių padarinius ir užtikrinti gyventojų apsaugą nuo potvynių.
2. Užtikrinsime Šilutės miesto daugiafunkcinio komplekso rekonstrukciją, įrengiant baseiną. Renovuosime Šilutės kultūros namus bei sutvarkysime daugiabučių namų kiemus.
3. Užtikrinsime žvyrkelių asfaltavimo programos įgyvendinimą, apie tai informuojant visuomenę.

Spręsti jums.

Savivaldos rinkimai vyks kovo 3 d.

Portalo „Šilutės ETA Žinios” politinės reklamos įkainiai

34 skaitytojų komentarai
Vaclovas 2019 sausio 22d., 14:3890.131.39.63
S O S – Neužmirškite Šilutės m . Ramučių g . laukiančios tragedijos ! . Buksuoja esamų – nueinančių ir ateinančių merų pažadai dėl Šilutės m . Ramučių g . šaligatvio statybos . Taip to šaligatvio nestatymas – laukia žmonių aukų . Čia tamsoje ryte vakare , o ir visą parą yra moksleivių , žmonių kurie juda važiojamąja gatvės dalimi . Kažin ką kaltins Prokuroras , policija , meras kai įvyks nelaimė – ar KELIŲ EISMO TAISYKLES ? . Kodėl iki šiol nepavežėjami moksleiviai iš Ramybės kvartalo ryte vakare ? . Prokurore Jums yra priminta apie pažadukų merų pareigą pastatyti Ramučių gatvės šaligatvį ir nelaukite vėliau iš klebono atgailos ! … .

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 35 Thumb down 10

Atsakyti

algimantas 2019 sausio 22d., 15:5984.15.178.223
skaitau ir nesusilaikau naparašęs . Na utopiniai pažadai . Bet vieno kandidato pakomentuosiu ir noriu užduoti keletą klausimų .
Ponia Daiva Žebeliene :
– kiek laiko Jūs esate savivaldybės taryboje ir ar per tą laikotarpį nebuvo galima išspręsti valdininkų skaičiaus mažinimo problemą ;
– kodėl Jūs atvirai meluojate žmonėms – juk Jūs balsavote už lengvatos panaikinimą rūšiuojantiems atliekas namų ūkiams , juk Jūs nieko nepadarėte per savo kadensijas savivaldybės taryboje, kad būtų laikomasi įstatymo žmonėms , gaunantiems mažas pajamas rinkliavą imti ne didesnę 1proc pajamų .
Prašau -atvirai pasakykite žmonėms , kad aš neteisus

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 63 Thumb down 13

Atsakyti

Žemaitis 2019 sausio 22d., 19:2386.38.24.108
Taip pat krito tai į akis… nedarei to tris kadencijas, kodėl dabar jau taip parūpo?

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 32 Thumb down 12

Atsakyti

algimantas 2019 sausio 27d., 07:5784.15.176.155
skaitau komentarus ir stebiuosi- pasirodo mažai dar žinojau apie mūsų buvusią – p. Žebelienę. Negana to , kad jinai pasinaudojo mūsų sukurtu dariniu , bet , kaip matau , ryškėja ir kiti jos ” darbeliai “. Aišku , dėl mažo rinkėjų aktyvumo , jinai išeis . Bet aš sieksiu ir tikiuosi ,kad mes susibursime ir pradėsime pagaliau tokiems pseudopolitikams reikšti apkaltas . Beje , p. Jurjonai – kodėl taip atvirai leidote meluoti savo favoritei – juk Jūs puikiai žinote visas atliekų tvarkymo peripetijas (esate tos komisijos narys) . Reiškia ir Jūs esate toks pat – veidmainis .

Svarstytinas. O kaip tu manai? Thumb up 12 Thumb down 10

Atsakyti

Regina 2019 sausio 27d., 17:5090.140.190.143
P. algimantai kiek žinau jūs pats prieš 4 metus bandėte laimėti rinkimus. Tačiau rinkėjai neišrinko jūsų. Pralaimėjote. Kalti visi kiti tik ne jūs pats. Dabar puolate ant savo buvusių bendražygių. Negeras toks elgesys. Patarimas: verčiau dirbkite ir įrodykite savo darbais, o ne paistalais.
Pagarbiai Regina iš Ž. Naumiesčio

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 10 Thumb down 2

Stebėtojas 2019 sausio 22d., 16:5278.57.219.116
Kaip ? “Įsipareigojame pritraukti bent vieną naują investuotoją į Šilutės rajoną (pvz., per „Investuok Lietuvoje“, “Versli Lietuva” ir kt.)”
Kitaip tariant per Ostapą Benderį!
Galimai

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 28 Thumb down 10

Atsakyti

Vaclovas 2019 sausio 22d., 17:4190.131.39.63
” Po septynių metų ” ? … . Su kuo dabar į lovį ir kinį kris Šilutės meras ( ė ) ir ” Šilutės vandenys ” liokajus ? . Tada 2012 m vaidino ” eksmerė ir sovietų stribų statytinis . Po septynių metų nuo 2012 m . viskas liko nepajudinta Ramybės g . Iauko felalinės kanalizacijos statyboje iš ES lėšų istorijoje . Žiūriu dabar ” komitetas ” ” Už žmonių valdžią ” startuos su 2012 m . broku ir psichologiniu smurtu . Tai bus įdomu kaip vandenų liokajus priguls prie naujo mero (ės ) lovio , kaip šturmuos savo ” asmeninius” interesus jau ne pagal sovietinės Lietuvos taisykles kur kelią liokajui skynė sovietinė mamytė į šiandieną , tiesa iš to pačio mero pastato . Liokajus nesitepęs rankelių tada prie savo gerovės , o dabar yra purvinas iš ne tolimos praeitės . Teks pripažinti savo grėkelius – ne už kalnų kovo mėnuo ! . Poperiai ne supuvo , slėpta garbė – taip . Eksmerė ir Šilutės vandenų liokajau , negalima per ES lėšas kerštauti ir tyčiotys turint supulusius antpečius ! .ĺ

Svarstytinas. O kaip tu manai? Thumb up 18 Thumb down 15

Atsakyti

3DA: 2019 sausio 22d., 20:075.20.107.167

https://lt.wikipedia.org/wiki/Triada
1.
Pas
tat
ysi
me….
?
bea
bejo.
?
čia
ir
da
bar!
2.

bai
gsi
me….
?
Bea
Be
jo
?
čia
ne
dabar
3. Kom…..
iškai….
?
be
Abe
jo
?
Čia
Yr
da
bar?

TolTas, kiek?
Čia ir dabar jau spręsti Jums asmeniškai, beečiule/li, be melo, be jo!

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 4 Thumb down 12

Atsakyti

Rinkimų asė 2019 sausio 22d., 20:1784.15.178.52
Savo nuomonės nekeičiu. Tie užsilikę ir tik žadantys kandidatėliai nieko gero nenuveikė mūsų miestui. Partiniai su savom hebrytėm ir visais kitais…. ale dirba… tik žada… Sakyčiau imkim ,mieli šilutiškiai ,ir pabalsuokim už naują žmogų. Nepartinį, save išsikėlusį kandidatą!!! Pabandom!!

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 26 Thumb down 20

Atsakyti

Lie..vos So....de..krat. ...tija (ne darbo): 2019 sausio 22d., 21:045.20.107.167
Mes, …, eidami…, pateikiame …„Bus padaryta“…. Sunku…, nes visi…yra…svarbūs. Manau, …yra tęsti re…kcijos užbaigimas, b…su s… k… ir k… ir p… c… p… ir t. kuo t. …baigti re…truoti,…asfaltavimas, …rek…cija…užbaigti asfaltavimą ir kt. Visi šie ir kiti numatomi darbai gali būti padaryti esant vienybei ir demokratinei diskusijai tarp Šilutės krašto bendruomenės ir Šilutės savivaldybės tarybos narių, mero ir administracijos.
Resume:
Viso to ir ano n e s a n t, visų šitų ir kitų ir t.t. ir kuo toliau, netesime, neužbaigsime – čia rek…kcija baigias, dabar s u n k u….
…dabar be Jo “čia ir dabar”, be abejo “galai po asfaltu” „neBus padaryta“.

Svarstytinas. O kaip tu manai? Thumb up 8 Thumb down 10

Atsakyti

Dar.. pa.tija (V aida Po cė) pro ce SSe: 2019 sausio 22d., 21:185.20.107.167
1. Stadionas – pažiba, esantis – i… prastos būklės. Jis nėra … jo pana…….. – šiu…, žiū…. tr…ūnos – su…k.tos, plast…ėdes – išla.žytos. Mano nu…ne …vienas iš svar.iausių m..o darbų, ku… nu nuveikti tapusi … mere.
2. Kaip… – ieškosiu būdų remti verslą,. To sieksiu didindama …fondą, iš jo bus remiamas darbo vietas savivaldybėje kuriantis smulkusis verslas. Taip bus … pramonės įmonėms.
3. Kaip tik bus įmanoma greičiau inicijuosiu … viešųjų …darbus. Tam tikrai atrasiu lėšų Savivaldybės biudžete, .. visa tai didins… saugumą. O kas gali būti svarbiau nei tai, kad žmonės būtų saugūs?

V.ot Po cė pro ce sin sinis klaus imėlis…Taip, jum iem -Jums!

Svarstytinas. O kaip tu manai? Thumb up 8 Thumb down 8

Atsakyti

Šilutės raj. gyventoja 2019 sausio 22d., 21:2737.0.254.121
Svarbiausia eiti balsuoti ir ne išsirinkti užsėsidėjusią seną valdžią, kuri valdo daug metų – tiesiog reikia kiekvienam Šilutės gyventojui susimąstyti ir atsakingai pagalvoti apie savo, šeimos, artimųjų, draugų ir aplinkinių rato – nelydint principo, logiškai mąstant ir įvertinant Europos finansavimą – jei praleisim gerą progą žiauriai visi verks. O Šilutės regionas ypač, nes ir dabar yra su Šilutės regionui KATASTROFA…

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 23 Thumb down 13

Atsakyti

Vis......... rink.... ko....tas „Už ž..... valdžią“ (D.... Ž..........) 2019 sausio 22d., 21:275.20.107.167

Manome, …revizuoti …, inicijuojant… optimizavimą. Būtų geras pavyzdys daugeliui: sumažėjus gyventojų skaičiui, atitinkamai sumažėtų ir valdininkų skaičius…. Nepotizmo kontrolei turėtų būti skiriamas pakankamas dėmesys,…. atlikti tyrimą nepo….. intensyvumo nustatymui.
Vis… rink… ko….to kand….ai dirbo Š…..s …liekų tvarkymo gerinimo darbo grupėje. Pavyko pasiekti, kad… nuo žmogaus, o ne nuo kvadratų, kaip dabar.
Tie, kurie prižiūri neįgalius asmenis, puikiai žino, kokia svarbi jiems aplinka ir namai. Be to, nelengva slaugyti, prižiūrėti asmenis, turinčius didelius poreikius. Socialiniai darbuotojai, slaugytojai, būdami atsakingi už savo veiklos organizavimą ir žmonių, turinčių negalią, socialinių poreikių tenkinimą, nuolat susiduria su problema, kaip efektyviau užtikrinti kokybišką paslaugų neįgaliesiems teikimą. Tikslinga nustatyti teikiamų paslaugų neįgaliesiems apimtis ir efektyvumą. Mums labai svarbu, kad visi neįgalieji gautų kokybiškas paslaugas, o dirbantieji su neįgaliaisiais gautų tinkamą atlyginimą…

O jūs, užO ar priešO?
ČiaO dabar’O bals’ui.

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 4 Thumb down 9

Atsakyti

NETRYS-KETURI 2019 sausio 22d., 22:425.20.107.167

IMSIMĖS. IŠKART. SUTAM.SANDOROJ PRADEDAM:
1. ŠEIMA…įkursime….
?
…labai trūksta…,…daug kur nėra….
?
Tikslingai….
2. DEMOKRATIJA…įtrauksim…
?
Nes …neatsižvelgiama…
?
Finansuosime ….
Įtrauksime ….
Stiprinsime… (ir so.. bendr..ų!)…, organizuodami….
…įtrauksime….
pirmiausia įsiklausysime
3. VERSLAS. DARBO VIETOS. Skirsime….
?
… trūksta…, nes nepritraukiama…. neskatinama…, nestiprinama….
?
Įsipareigojame…
Sieksime,…įsteigsime spiečių…
Įsteigsime…
4. AVILYS…kalsime, leisim, pikiuosim…
?
Beečiuliai, tėvynės tranai bei abito beečiulės
( Ir pribuvėjos, auklės, vystyklų skalbėjos,
Tarnės, darbininkės ant lakų ir korių siuvėjos,
Nektaro su žiedadulkėm prie lipčiaus nešėjos!)
Šeimos demokratijos avilį sandoroj ginsim,
Tam talkoj „Darom Mąžają Lietuvą vėl Didžia“
Giemę trauksime: zoombiai atrieda, atidunda
Nuo „araštau“ čiupakabrų- uabių#čiadabarų…
Gėla te traukias, pašalas antbomžių einas suižęs,
Ave vita, mielas pavasari, būk sveikas sugrįžęs!
? !
Bendruomenės santalkon sandorą tam šauksimės

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 3 Thumb down 15

Atsakyti

Rinkėjas (kitas) 2019 sausio 23d., 07:595.20.115.7
Taip, spręsime mes. Šiaip fain, kad kandidatai turi teisę čia kalbėti, sakyti, pasisakyti ir nusisakyti… Susipažinus su jų požiūriu matosi, kas kalba rimtai, o kas tiesiog garsiai skambantis tuščias puodas. Būtų gerai, kad rinkėjai spręstų ne tik pagal tai, ką kas dabar žada, bet ir tai, kokį turi įdirbį gyvenime.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 18 Thumb down 4

Atsakyti

Žmogus 2019 sausio 23d., 08:5078.62.22.211

Aš už Žebelienę
Gerbiamieji , balsuokite už darželio auklėtoją. Darželi0 auklėtoja visada paglostys supykusio vaiko ( ir ne vaiko ) galvelę ir užjaus, paguos, patars.

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 9 Thumb down 22

Atsakyti

Nežinau 2019 sausio 23d., 10:355.20.115.7
Kažin ar yra nors vienas vertas būti bandos vadu… nežinau. Bet liūdniausia, kad vis tik bus.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 15 Thumb down 8

Atsakyti

Laukimas 2019 sausio 23d., 11:1378.62.31.78
Dar bus visko. Cirkas tęsiasi. Bus ir apkaltų. Įžūliausiems: apie jus žinoma daugiau nei įsivaizduojate. Galite nemaustyti žmonių ir pataikūnų. Vilčių žlugimas artėja kaip ir atpildas už nusikalstamas veikas. TŪ TŪ TŪ ir traukinukas su loviu nuvažiavo

Svarstytinas. O kaip tu manai? Thumb up 13 Thumb down 11

Atsakyti

stasys 2019 sausio 23d., 12:3578.62.16.44
Už valdžią žmonėms.2016 m.lapkričio mėn. D. Žebelienė, V.Kainovaitis. pritarė rajono tarybos sprendimui (susilaikė: J.Jatautas,Z.Jaunius,S.Kazlauskas),kuriuo panaikino 15 % rinkliavos lengvatą rūšiuojantiems komunalines atliekas.Rinkliavos dydis tapo vienodas visiems atliekų turėtojams. O 2018 m.gruodžio mėn. ta pati tarybą sprendimu patvirtino 1eur.centu mažesnį 1 kvadratinio metro įkainį,(buvo 7eur.centai-patvirtino 6eur.centus),o tai sudaro tik 14,28%.Tai kur čia tas rinkliavos sumažėjimas:sumažėjo nerūšiuojantiems,o motyvacijos rūšiuoti nebeliko.D.Žebelienė socialinių reikalų komitete ,o ir taryboje nebandė apginti mažas pajamas gaunančius Šilutiškius dėl 1% rinkliavos dydžio.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 22 Thumb down 14

Atsakyti

3lrls@ag‘os.mos 2019 sausio 23d., 14:035.20.107.167

Čia tos sagos ištrauktai iš dabar beABJū, galimū, arbū kilpū ABverlibre Chedabaruose.
(laisvamaniai neuabejojančio ir per tam nepaspėjančio III-ojojo amžiaus LRI studento-dutkininko kontraspektas):

1.Sukurt vietoj bendruomenių laužą, stiprint bendrų sutelkimą.
Tarba be melo įtrauktų žmones į kūrybą be ubago lazdos atokiau nuog turmos. MelasTata tur „tiesiogdatą“. Pasiūsti, kurią jam davėme. Jis randa grubiausius būdus ant formų, kaip tai padaryti. Jam tinka ir subeigos, ir surikimai, ir kvotos, ir savibeldos tarbos opi parama – visaprimonės gyventojams lengviau apapaparti. Valdžiažmogis narys ir žmonėse turi tarpti glaudėse. Kitaip čia ir dabar savibleda tęsis.
2.Raliai ir sakingai švieskime.
Švietimui – pusė biusto, o rišasi ir petnešos. Čia visa skyrėm netū natū optimizmūi ir jū repoliūcijai. Dabar to nepakankamūmas. Reik daugiau mokiniū tyrybos, ITū, sveikinimūsi, profveiklinimūsi ir pan. Turime pažadinti Drąsiūs, kurie vikrūs, stiprūs an kvadrato ir kit.bose . Kodėl neatgaivinti kūno formų klausimų krūvio? A?
3.Kok,čia dabaryn gyvenimą.
Kiekviens tūlas turi išsilavinti, apsisaugoti ir pirmučiausiai sveikai apsislaugyti, įvairiai sportuojant laisvai pasituštinti ir pasitaisyti. Tik tad ms pritarsme centurjonui su basuka. Kožnas tūls tur patirti, kas tas yr megėjiška Profkūltūra, kokia ana asaba an baso. Tod, beABjo, būt ar ne KPC-skirt desnį kliunkį meno kultui.
Sūportu mažint skurdo atskirtį, nes dabartiniai pokyčiai yra nepankankantys. Būt na atskrytis ir žemūkio rinkoje netradicinių krypčių atradėjam. Bet akiai vaizdu: pogrindiniu savidorybės gėrovės sultiniu yra smutinis verslo skutinimas, insivest ycijų prisitraukimas. Nuo to priklo – ausys yr savivaldėdesio gerbūvio.
Taip, palei Larin-bariną, gerbūvinasi pirmeigės mūsų šalyje. O prie monės ant Lavryn batuto yr perdėm aišku: savilenai valdyboj tur skriagyti musū pinigus, lęšint skaidriai, skonttikint slaugas gaunančius, mažint naščius ir tinkinti sąlygas užsiversti privačiam sektoriui, mažint monamy biuget mašnoje kratc’inę naštą.

Enteritasi tiek.
Vistiekos Jumz.

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 1 Thumb down 10

Atsakyti

Rinkimų asė 2019 sausio 23d., 18:275.20.113.223
Nu kaip matau nieko gero. Tos partijukės ir komitetas. Tad lieka tik mums spręsti, kas bus!!! Va, mieli šilutiškiai, pamastykim!!! Gal keiskim viską iš pagrindų!!! Dabar pats laikas!!! Kada jai ne dabar???? Rinkim naują merą-laisvą ir nepriklausomą!!!

Svarstytinas. O kaip tu manai? Thumb up 13 Thumb down 15

Atsakyti

Rinkos Sese, 2019 sausio 24d., 08:225.20.107.167
kur dabar rasi dar didesnį nutrūktgalvį neprigulnų vidurių dvarponį negu melas mielas jau čia ir mielesnis dabar ir visų mieliausias ten ir paskui jau į galų galus suvis nusimieliavęs?
A?

Svarstytinas. O kaip tu manai? Thumb up 5 Thumb down 6

Atsakyti

Julius 2019 sausio 24d., 08:30188.69.199.196
Nie vienas buvęs meras Šilutės rajonui per tiek metų nenuveikė darbų kiek nuveikė dabartinis meras.Pykit nepykit juk mes esame žmonės ir matome kaip gražėja Šilutė.Tvarkomos mokyklos ikuriami vaikų darželiai,tvarkoma ligoninė ,nes baisu kaip atrodė. Statoma autobuso stotis,kuri labai reikalinga žmonėms.Skaitau būsimu kandidatu pažadus apima panika,kam reikia meluoti žmonėms kad padarysime labai daug .Pirmiausiai reikia turėti pinigų ir tarybos nariams sutarti ,o ne kaip mokiniams elgtis per posedžius .Baisu skaityti laikraščius kaip viena partija,pila purvo kitoms partijoms lipate per galvas,važinėjate pas žmones prašydami kad balsuotu atminkite skusdami vienas kitus nieko brangieji nelaimesite.žmonės tai labai supranta,atsiminkite praeitus rinkimus,ir gerai pagalvokite.

Svarstytinas. O kaip tu manai? Thumb up 26 Thumb down 27

Atsakyti

Tiesiog 2019 sausio 26d., 07:35188.69.197.25
Visi esame gudrūs kada gaunamas finansavimas iš ES. Kažin kiek būtų pagražėjusi mūsų Šilutė be jų? Ir kiek būtų buvę padaryta papildomai jei ne godžios jų kišenės?

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 14 Thumb down 6

Atsakyti

Bufetininkas 2019 sausio 25d., 17:0889.116.7.36
Kodėl visi apie tą baseiną šneka? Tuoj nebus kam jame plaukiot. Niekas neuzsimena apie investicijas, darbo vietų kūrimą ir emigrantų grąžinimą/žmonių pritraukimą..

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 21 Thumb down 5

Atsakyti

Klausimėlis, 2019 sausio 25d., 22:365.20.107.167

kaip sako, lyg vandenin žiūrėta…
Tfiu-tfiu-tfiū, per kairį antpetį, gelbėtojų, bea-beJo.
Siūlau moratoriumą: apie vandenį gerai, arba nieko.
Subalansuota medžiams, bet tinka ir melui, tam kuris tikraz-, beabejo, net labai.
Tam kuris kaire jo, ja, koja
Gilių girioje gemalus mala,
Dešne klešne rupkes sijoja
(Čia, per don, chi chi kotas-
LR kariuomenės vadas, čia
dabaro, kaimano malūnus
bendramplany suspendavo).

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 0 Thumb down 6

Atsakyti

Vaclovas 2019 sausio 26d., 10:4190.131.39.63
Sveiki žmonys – siūlikite į savibledos merus turgaus Direktorių poną Vanagą , tikiu Jo išmone ir sąžiningumu – Jūsų neapvils ! , o tai vaikšto šį rytą po savo turgų su kišeniniais kalendoriukais ir sakosi norys į savibledos tarybos narius – ko tiek mažai nepaklausiau ? .

Svarstytinas. O kaip tu manai? Thumb up 9 Thumb down 11

Atsakyti

Vaclovas 2019 sausio 26d., 11:1290.131.39.63

…skaitykite ” V
aclovo ” komentarus čia straipsnyje ” Maisto atliekų nerūšiojančioms savivaldynbėms ministerija grąsina sakcijomis ” ( kur yra nuotrauka su šiukšlių konteimeriu ) , o tai prisiminti – ” trys geri darbai Šilutei ” , ES – ai , ES lėšoms išdulkinti per vis dar žydintį ” komotetą ” “už žmonių valdžią ” eksmerę Daivą ir jos buvusius pakalikus ! .

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 6 Thumb down 11

Atsakyti

Vaclovas 2019 sausio 26d., 12:3790.131.39.63

Sveiki žmonys – siūlikite į savibledos Merus tirgaus direktorių poną Vanagą , tikiu Jo išmone ir sąžiningumu – Jūsų neapvils ! , o tai vaikšto šį rytą po savo turgų su savo kišeniniais kalendoriukais ir sakosi norys į savibledos tarybos narius – ko tiek mažai nepaklausiau ? . Jeigu taip , tai rimtai nors į tarybos narius – (šūkis ! ) būtų – Šilutė , kuri gali . Sekmės žmonių labui ir gerovei ! .

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 1 Thumb down 13

Atsakyti

Vaclovas 2019 sausio 26d., 16:1890.131.39.63

” Šilutės vandenų ” genliokajau ir didysis renovatoriau ” kamarovai ” , – už ką dabar gieduosite mero rinkimuose , ar už ” komitetą ” ” už žmonių valdžią ” Dalią Žebelienę ? … .Gerai būtų jums atsilikti išpažintį pas propurorą nors už 2012 m . Ramybės g. grėkus fekalinės kanalizacijos linijos statyboje už ES lėšas ( tai yra kiti kriterijai , reikalavimai , kaip valstybinė ekspertizė ir kitą ) , psichinį piknaudžiavimą ir sąmoningą BROKĄ . Pakol bus atliekama korupcijos ( imtinai nuo sovietų laikų ) gali tekti apsigyventi komendatūros euro sklepe ir iš ten ” balsuoti ” tik be urnos , o giesme gieduoti su melo detektoriumi šnervėse ir tazeriu šiknoje . Tada ” Stamelos ” kieme bus girdėti GAIDŽIŲ giesmė nuo šešių ryto per kameros ruporą ! … . Tai ” vienas iš gerų darbų Šilutėje ” bus ! . Broko šūdas fekalinieje kanalizacijoje neskęsta – ne tyli kol ne išsipažinsite ! … .

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 3 Thumb down 15

Atsakyti

Lie...so...dar bo da lyja: 2019 sausio 26d., 16:415.20.107.167

1. Šil.mis.sto ir mis.elių rem.tas, dau.bučių.tomo bilių sto.jimo ai.elių t.arkymas, rajon.kelių pri.ūra ir egz.altavimas.
2. Ko.ko š.imo .rimas, šio. sr.t dir.ant kompe.tingiems mo.jams, įtaigų vad.ams bei jų arbą pri.iems ir vert.mis specy.listams.
3. Spotto bazon su.ymas, optymyzavimas, basino cazino su spor. ce.u up.s‘as.
Vis dė to rek rėžt priš pri man tą p.endimą-koki dar bay Š.ės raj. tur.tų būt a.kti pirm i ausia, y būt na.arti su v.os gyv.ais, mo.lo, k.ūros, ver.lo bei du.jų .mis. Tai gi, lai.ėję rin.kus, pirm i ausia sieksime gudaus sa valdo ir raj.tojų ben.biavimo ir tik tur.ami visuom.ės pri.mą, ręsime, kam teikt prioriTeTą.

Tadtiek nebe kažkiek.
Subręsti vairak Jums.

Sąvaldos rinkimuos ,also, mtv.pyks kovo 3 d.

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 1 Thumb down 9

Atsakyti

senis 2019 sausio 28d., 15:0986.160.164.88
Nusipezejai.
Girto idioto kliedesiai…
Ismok aiskiai destyti savo minti ……

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 4 Thumb down 0

Atsakyti

Cars ta ir, seni, break shit'e: 2019 sausio 28d., 22:415.20.107.167

cia dabok minti, nereiks dabar Lanarkshirėn isminti…

Įvertink komentarą: Thumb up 0 Thumb down 2

Vaclovas 2019 sausio 27d., 13:0090.131.39.63

Kvepia ” išsiknisti ” “triems geriems darbams Šilutėje ” be konkurencijos sekantiems ” specialistams ” ir ” kompanijoms ” be konkurencijos prarandant ATESTATUS -ĮMONIŲ LICENSIJAS pasišakojus sąmoningai su BROKU prieš ES politiką ir įveliant JĄ į ES lėšų tikslinį sąžiningą panaudojimą . 1. Eksmerei Daivai Žebelienei ir jos eksadministracijos direktoriui Kamarauskui ( už tą patį reikalą ) ir pasirinkimą psichinio rangovo , vėliau kitame etape – užsakovo . – visų be konkurso , ( o ES projektai tą reikalauja savo ir LR aplinkos minesterijos STATYBOS ĮSTATYMU ) . Savibledai ( Kamarauskas ) esantysis jos užsakovas perduoda ES projektą – ” Šilutės m . Ramybės g. Lauko feikalinės kanalizacijos inžinerinių tinklų statybos projektą ” Šilutės vandenys ” genliokajui A . Markvaldui . Tas savo ruoštu be konkurso ( ką draudžią ES projektai ) pasigauna savo auką rangovo vaidmeniui ” Stamelą ” vadovą Liepį , kuris visą tą A . Markvatldo psichini š… reikalą
apsiimė daryti . Atimus atestatus ir licensijas , savibledai , ” Šilutės vandenims ” , ” Stamelai ” sąmoningai vykdžiusiai psichinį BROKĄ minėtame projekte – objekte . Bus išgyvendinta viena vienintelė psichinė žala , garbė ES . Lietuva šių eksmerių ir ” princų “dėka šiukšlina Lietuvos vardą – garbę . Lietuvos FNTT , STT , Prokuratūra reikia Jums pasirausti dar gyliau į A . Markvaldo ” šunybes korupcojos istorijose nors nuo sovietų laikų – yra įdomaus … , o dabar tegul ima tris kastivėlius ir naikiną broką pakol neužuodė ES . Šilutės ETA Žinios – internete –
viešinkite Lietuvai ir ES ” mūsų veikiejų užkuliesius ” … ! .

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 3 Thumb down 11

Atsakyti

Rašyti komentarą