Sekite mūsų naujienas feisbuke
Drabužiai iš gamtos
                             Saulės ir žemės energetika, UAB "Bera Lt", Lietuvininkų 30, Šilutė, tel. 8 645 42747                             

Bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms

Publikuota: 2018 liepos 05 Kategorija: Pranešimai

Šilutės rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Paraiškų teikiama nuo 2018 m. liepos 19 d. iki 2018 m. rugpjūčio 24 d. (imtinai).

Parama portalui „Šilutės ETA Žinios”, kad išliktų nepriklausomas

Paraiškos turi būti pristatytos adresu: Šilutės rajono savivaldybės administracijos vienas langelis, adresu Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.

Konsultacijas paraiškų parengimo klausimais teikia Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Bičkauskienė, tel. (8441) 79299, el.p. rasa.bickauskiene@silute.lt.

Vienam projektui nustatyta didžiausia – 3000 eurų ir mažiausia – 300 eurų galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma.

Galimi pareiškėjai:

1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

2. kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;

3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Finansuotinos veiklos:

Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių poreikius:

1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms;

2. vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;

3. kultūrinė ir švietėjiška veikla;

4. sporto ir sveikatinimo veikla;

5. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;

6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

1. pareiškėjo steigimo dokumento;

2. pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos;

3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos;

4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;

6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais.

Kvietimo dokumentus rasite čia: https://www.silute.lt/go.php/lit/Bendruomeniu-ir-nevyriausybiniu-organizaciju-demesiui

www.silute.lt inf.

Rašyti komentarą