Sekite mūsų naujienas feisbuke
Drabužiai iš gamtos
                             Saulės ir žemės energetika, UAB "Bera Lt", Lietuvininkų 30, Šilutė, tel. 8 645 42747                             

Savivaldybės administracijai aplinkos ir oro kokybė rūpi, tačiau…

Publikuota: 2016 sausio 29 Kategorija: Aktualijos, Savivaldybėje

ve.lt nuotr.ve.lt nuotr.

Jeigu turite bėdų, skambinkite 112.

„Veržiasi debesimis juodi ūmai, baisi smarvė, išeiti į lauką neįmanoma. Dar kartą klausiu, ar kas rūpinasi ekologija? Ar svarbi kam nors gamta ir žmogaus sveikata?“ – Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainėje, skyriuje “Klausimai-atsakymai”, paklausė ‚pelageja‘.

„Kreipkitės į Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentą, tel. 8 441 52205,“ – atsakė jai savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyrius.

Nejaugi niekam iš savivaldybės administracijos nerūpi aplinkos ir oro tarša?

Pasirodo, rūpi. Tačiau…

Štai kokio turinio atsakymo į paklausimą el. paštu sulaukėme iš Viešųjų paslaugų skyriaus:

„Lietuvos Respublikos valdžios, valdymo, kontrolės institucijos veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas tvarkas, kompetencijas, įgaliojimus.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 9 straipsnyje pažymėta, kad „Piliečiai, suinteresuota visuomenė, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys privalo saugoti aplinką, tausoti gamtos išteklius ir nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių ir interesų“.

Lietuvos Respublikos aplinkos oro įstatymo 13 straipsnis nusako kokį kurą galima naudoti (deginti): „Lietuvos Respublikoje naudoti galima tik tokį kurą ir tokius degalus, kurie atitinka Energetikos, Aplinkos ir Susisiekimo ministerijų nustatytus sudėties ir kokybės reikalavimus poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai vertinimo atžvilgiu“. Tad, jeigu piliečiai (is) nesilaiko teisės aktų reikalavimų dėl oro taršos ar kitų aplinkosauginių reikalavimų, problemą sprendžia aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucija. Šilutės rajono savivaldybėje – Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilutės rajono agentūra, tel 52 205.

Pastebėjus aplinkosauginį pažeidimą, reikėtų skambinti Bendruoju pagalbos telefonu 112, nurodant konkretų pažeidimą ir konkrečią pažeidimo daromą vietą (kuo tikslesnį adresą). Bendrasis pagalbos centras, gavęs informaciją apie galimą aplinkosauginį pažeidimą, ją perduoda Valstybinei aplinkos apsaugos tarnybai.

Šilutės rajono savivaldybės Viešųjų paslaugų skyrius atlieka šias funkcijas: http://www.silute.lt/publ/Pareig_nuost/vpaslaugu/vpaslaugu_sk_nuost.pdf

Savivaldybės administracijai rūpi aplinkos oro kokybė.“

Bet anksčiau nei sulaukėme atsakymo iš Viešųjų paslaugų skyriaus, savivaldybės interneto svetainėje, skyriuje „Klausimai-atsakymai“, pasirodė tokio turinio įrašas:

„Paklausus, ar yra, kas rūpinasi oro tarša. Atsakyme pasiūlyta kreiptis ten-nurodytas telefono Nr., tačiau specialisto pareigybėse numatyta tokia specialisto paskirtis. Būtų juokinga, jei nebūtų pikta.
II. PASKIRTIS
4. Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiojo specialisto – gamtosaugininko pareigybė reikalinga
Savivaldybės teritorijoje esančių ūkinių subjektų gamtosauginių aktų laikymosi, aplinkos kokybės
gerinimo, norminių aktų rengimui ir vykdymui, nagrinėti piliečių skundus, prašymus ir pasiūlymus.“

Žmogui, pasivadinusiam vardu ‚manau‘, atsakymą parašė Komunikacijos skyrius:

„Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, kaip ir kiti Lietuvos aplinkosaugininkai, vykdo akciją „Kaminukas“. Organizuojami reidai ir tikrinamos tiek įmonės, tiek individualių namų savininkai. Didžiausias dėmesys skiriamas autotransporto remonto dirbtuvėms, garažų bendrijoms, baldų gamybos ir panašioms nedidelėms dirbtuvėms. Akcija truks iki 2016 m. kovo 20 d.

Už atliekų deginimą nesilaikant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų atmosferos apsaugos reikalavimų yra numatyta bauda piliečiams nuo 28 iki 57 eurų, o pareigūnams – nuo 57 iki 115 eurų. Be to skaičiuojama gamtai padaryta žala, kuri priklauso nuo sudegintų atliekų kiekio. Minimali žala – 100 eurų.
Aplinkosaugininkai primena, kad įmonės, atliekančios langų, durų ar kitų gaminių keitimą, privalo surinkti minėtas atliekas ir priduoti jas atliekų tvarkytojams. Palikti jas užsakovams griežtai draudžiama.

Jei turite informacijos, kad įmonės, eksploatuojančios katilines bei kitus kuro katilus, nesilaiko aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, degina atliekas prašome apie tai pranešti Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento agentūroms (kontaktai) arba tiesiogiai departamentui tel. 8-46-466453 (darbo metu) arba 112 (ne darbo metu), el. paštas: rastine@klrd.am.lt.“

Kitaip sakant, savivaldybės administracijai aplinkos ir oro kokybė rūpi, tačiau… jeigu turite bėdų, geriau iš karto skambinkite 112…

1 skaitytojų komentaras
Jonas 2016 sausio 29d., 17:5278.61.116.40
Lietuvos Respublikos aplinkos oro įstatymo 4 straipsnis
3. Savivaldybių institucijos, siekdamos užtikrinti, kad ribinės ar kitos šiame įstatyme nurodytos užterštumo vertės ir pavojaus slenksčiai nebūtų viršyti, savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numato aplinkos oro kokybės valdymo priemones. Kokios minimalios priemonės ir informacija turi būti numatytos savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose, nustato Aplinkos ministerija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija.

4. Savivaldybės vykdomoji institucija Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai ir visuomenei teikia savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymo ataskaitas.
Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 8 straipsnis
2. Savivaldybių aplinkos monitoringas vykdomas pagal savivaldybės aplinkos monitoringo programą, kurią rengia savivaldybės vykdomoji institucija. Savivaldybių aplinkos monitoringo programos turinį, jų rengimo, derinimo, vykdymo, savivaldybių aplinkos monitoringo kontrolės užtikrinimo ir informacijos teikimo tvarką nustato Bendrieji savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatai. Šiuos nuostatus rengia ir tvirtina Aplinkos ministerija.
3. Savivaldybių aplinkos monitoringo programa turi būti suderinta su Aplinkos ministerija arba jos įgaliota institucija Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų nustatyta tvarka ir patvirtinta savivaldybės tarybos.
4. Savivaldybės institucijos, organizuodamos ir vykdydamos savivaldybių aplinkos monitoringą, turi:
1) užtikrinti savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklės stebėjimus;
2) analizuoti ir vertinti turimus ūkio subjektų aplinkos monitoringo duomenis;
3) vertinti ir prognozuoti gamtinės aplinkos pokyčius ir galimas pasekmes;
4) teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją visuomenei ir valstybės institucijoms.
Ar savivaldybė vykdo kas nustatyta minėtuose įstatymuose ir koks savivaldybės skyrius atsakingas?

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 10 Thumb down 0

Atsakyti

Rašyti komentarą