Sekite mūsų naujienas feisbuke
Drabužiai iš gamtos
                             Saulės ir žemės energetika, UAB "Bera Lt", Lietuvininkų 30, Šilutė, tel. 8 645 42747                             

Savivaldos diena Šilutėje

Publikuota: 2012 spalio 11 Kategorija: Aktualijos, Šilutėje

Šilutės r. savivaldybės nuotr.Šilutės r. savivaldybės nuotr.

1919 metų spalio 10 – ąją buvo priimtas pirmasis Lietuvos savivaldybių įstatymas. Nors pirmuosius netvirtus žingsnius vietos savivalda žengė dar anksčiau, savivaldos istoriją pradėta skaičiuoti nuo šios datos, o minėti nuo 2007 m.

Šilutės rajono savivaldybėje šios dienos paminėjimas tapo didele ir ypatinga diena. Iš ryto Savivaldybės vadovai užleido savo kėdes ketvirtąja valdžia tituluojamai žiniasklaidai: Merės krėsle sėdėjo „Šilutės naujienų“ korespondentas Sigitas Grinčinaitis, Administracijos direktoriaus rolę perėmė ir netgi įsakymą dėl šildymo sezono pradžios ikimokyklinėse įstaigose pasirašė „Pamario“ laikraščio redaktorius Petras Skutulas. Administracijos direktoriaus pavaduotojo Vyganto Kamarausko darbo subtilybes pamėgino „perkąsti“ internetinio laikraščio „Šilutės ETA žinios“ korespondentas Orestas Lidžius. Kanceliarijos vedėjos Danos Junutienės vietą užėmė „Šilokarčemos“ korespondentė Gerda Belokopytova, Komunikacijos skyriaus Romualdo Eglinsko – Andrius Vaišnoras, Socialinės parmos skyriaus vedėjos Virginijos Paulauskienės – Birutė Mickienė, abu pastarieji iš „Šilokarčemos“ redakcijos, ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Indros Pranaitienės stažuotoja vienai valandai buvo „Žinios1“ korespondentė Ingrida Slavickaitė. Mero pavaduotojo Algirdo Balčyčio kabinete intensyviai dirbo „Šilutės televizijos“ laidų vedėjas Marijus Budraitis.

Antroji šventės dalis tęsėsi Šilutės F. Bajoraičio bibliotekoje, kur Savivaldybės bendruomenės atstovų komandos dalyvavo „Protų mūšyje“ – turnyre. Atskira komanda „Desantas“ buvo sudaryta ir iš svečių: iš Lietuvos savivaldybių asociacijos bei savaitraščio „Savivaldybių žinios“ redakcijos kolektyvo narių. Šios komandos kapitonu buvo šilutiškiu save vadinantis ir taip besijaučiantis Arūnas Valinskas. Komandoms teko atsakyti į daugelį gana nelengvų klausimų Pamario krašto istorijos, įžymių žmonių, muzikos temomis. Visi viktorinos dalyviai turėjo išskirtines aprangas, komandos pavadinimą, kapitoną. Medikų komanda „Špricas“ netgi pusiau gyvą pacientą įspūdžiui sustiprinti ir galbūt griežtosios komisijos širdims sušvelninti atsigabeno. Vertinimo komisija, kurios pirmininke buvo Savivaldybės merė Daiva Žebelienė, nugalėtojais pripažino Šilutės pirmosios gimnazijos komandą „Pelėdžiukai“ (kapitonas – Tarybos narys, istorijos mokytojas ekspertas A. Gečas), o nuo jų vienu tašku atsiliko savivaldybininkų komanda „Biurokratai“ (kapitonas – Administracijos direktorius R. Ambrozaitis). Tarybos narių komanda „Be politikos“ (kapitonė – V. Bubilienė) dovanų gavo paskatinamąjį prizą, anot šmaikščiosios turnyro vedėjos Sandros Jablonskienės, kai kurias žmogaus savybes atspindintį moliūgą. Paskatinamuosius prizus gavo ir kitos komandos: vydūniečiai – bulvių krepšį, „Desantas“ – F. Bajoraičio viešosios bibliotekos firmines skareles, žurnalistai – rūkytą liežuvį, „Biurokratai“ – pilną krepšį rausvašonių obuolių, o medicinos darbuotojai – stilingai papuoštą butelaitį. Pirmosios gimnazijos komandos nariams – turnyro nugalėtojams Merė įteikė bilietus į Klaipėdos dramos teatro spektaklį, o A. Valinskas – kvietimą dalyvauti televizijos žaidime „TAIP ir NE“.

Po smagios viktorinos visi skubėjo į Šilutės seniūnaičių sąšauką „Seniūnaitis šiandien – patarėjas, pagalbininkas, bendruomenės telkėjas“ Kultūros ir pramogų centre. Prie atskirų stalų susėdę seniūnaičiai, seniūnai, dvasininkai, žurnalistai, korespondentai aptarinėjo seniūnaičių veiklos aktualijas, statusą, vaidmenį bendruomenės gyvenime. Buvo vaišinamasi kava, sausainiais, o scenos centre stovinti mūsų krašto vėtrungė pasipuošė prasmingomis sentencijomis apie linkimas įgyvendinti tradicijas aprašytais kaspinais, kuriuos užkabino seniūnai. Bendrumo dvasią stiprino nuoširdūs pokalbiai prie kavos puodelio. O sustojus prie Šilutės rajono savivaldybės pastato bendrai nuotraukai, apsiniaukusį dangų praskrodė skaisčios saulės spinduliai.

Paskutiniai intensyvios šventinės dienos akcentai sudėti ir, kaip lietuvių liaudis sakydavo, viščiukai suskaičiuoti (mat, ir Savivaldos diena rudenio metu minima) buvo nuo didžiosios Šilutės kultūros ir pramogų centro salės scenos, kur Savivaldybės merė Daiva Žebelienė ir Administracijos direktorius Raimundas Ambrozaitis teikė padėkas, sakė padėkos ir sveikinimo žodžius bendruomenės nariams ir Savivaldybės darbuotojams. Gražus dirbančio žmogaus pagerbimas ir jo atsakingo darbo įvertinimas buvo itin šiltas ir prasmingas.

Savivaldybės merės Daivos Žebelienės padėkos raštai įteikti:

Lietuvos savivaldybių asociacijai – už produktyvų bendradarbiavimą, supratingą ir geranorišką reagavimą į Šilutės krašto savivaldybininkų pasiūlymus, pastabas įgyvendinant esminį vietos savivaldos tikslą – kurti žmogaus gerovę.

Redakcijai „Savivaldybių žinios“ – už puikų bendradarbiavimą, pozityvių naujienų sklaidą, kultūrinį ambasadoriavimą Šilutės kraštui, kur vanduo ir žmonės kuria gyvenimą.

Lietuvos jūrų muziejui – už turiningą edukacinių renginių „Mano jūra – tolima ir artima“ ciklą, kur mus jungiantis vanduo taikiai plukdo mūsų idėjų, projektų bei darnios partnerystės laivus.

Kristinai Toleikienei, laikraščio „Šilokarčema“ redaktorei – už padovanotą puikų akcentą, garsinantį mūsų kraštą, už parodą „Ernstas Vilhelmas Berbomas – vėtrungių tėvas“.

Remigijui Šemekliui, Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios kunigui, už geranoriškumą ir pagalbą puoselėjant kultūrinius sumanymus;

Marijui Budraičiui, prodiuseriui, renginių vedėjui, už Šilutės krašto populiarinimą ir gražių idėjų įgyvendinimą;

Orestui Lidžiui, „Šilutės ETA žinių“ leidėjui, už operatyvų savivaldos aktualijų viešinimą vietos bendruomenei;

Simonai Pužaitei, „Šilutės naujienų“ korespondentei, už operatyvų savivaldos aktualijų viešinimą vietos bendruomenei;

Rimantui Jaruškevičiui, Šilutės jungtinio demokratinio judėjimo pirmininkui, už pilietinį aktyvumą, dėmesį savivaldos problemoms.

Daliai Užpelkienei, Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorei, už ambasadorišką darbą telkiant kraštiečius ir Šilutės visuomenę puikioms idėjoms įgyvendinti, už naujoves, diegiamas bibliotekinio darbo srityje;

Rimantei Vitkauskaitei, Šilutės kultūros ir pramogų centro vadybininkei, už iniciatyvas ir darbus sutelkiant jaunimą prasmingai veiklai;

Donatui Jauniui, Šilutės šaulių 8-osios kuopos vadovui, už puikų ir nuoširdų darbą su jaunimu bei patriotizmo ir pilietiškumo perteikimą jaunajai kartai;

Sigitui Jakštui, Gardamo seniūnijos Žakainių seniūnaičiui, už aktyvią visuomeninę veiklą organizuojant šventes kaimo bendruomenei, ūkininkams ir geranorišką bendradarbiavimą su vietos savivaldos institucijomis;

Vytautui Plačui, Usėnų seniūnaičiui, už aktyvią veiklą, svarų asmeninį indėlį plėtojant vietos savivaldą;

Audronei Milerienei, Usėnų seniūnijos Žemaitkiemio seniūnaitei, už aktyvią veiklą, svarų asmeninį indėlį plėtojant vietos savivaldą;

Marinai Lodusovai, Katyčių seniūnaitei, už kultūrinio gyvenimo puoselėjimą ir aktyvų dalyvavimą vietos savivaldoje sprendžiant seniūnaitijos problemas;

Nijolei Stanelienei, Žemaičių Naumiesčio seniūnijos Degučių bendruomenės tarybos narei, už aktyvią veiklą bendruomenėje „Rytdiena“, renginių organizavimą ir vedimą;

Sigitai Ežerinskienei, Vainuto seniūnijos Bikavėnų seniūnaitei, už aktyvų socialinių problemų sprendimą, švarinimosi talkų ir renginių organizavimą;

Jonui Sudeikiui, Vainuto seniūnijos Balčių seniūnaičiui, už aktyvų socialinių problemų sprendimą, švarinimosi talkų ir renginių organizavimą;

Elenai Venskienei, Juknaičių seniūnijos Pašyšių seniūnaitei, už kaimo bendruomenės telkimą gražesniam bendravimui;

Daliai Barkauskienei, Kintų seniūnaitei, už aktyvią veiklą ir bendradarbiavimą;

Alytei Stirbienei, Katyčių seniūnijos Stubrių seniūnaitei, už aktyvų dalyvavimą vietos savivaldoje sprendžiant seniūnaitijos problemas;

Vytautui Laurinavičiui, Saugų bendruomenės „Saugų artuma“ pirmininkui, seniūnijos renginių organizatorių ir vedėją.

Administracijos direktoriaus Raimundo Ambrozaičio padėkos įteiktos:

Alfonsui Šepučiui, Švėkšnos seniūnui, už aktyvią visuomeninę veiklą, puikų bendravimą su vietos bendruomene įtraukiant ją į visas seniūnijos gyvenimo veiklos sritis, nuoseklų Švėkšnos metraščio rengimą;

Jonui Budreckui, Žemaičių Naumiesčio seniūnui, už nenuilstamą triūsą ir rūpestį gražinant seniūnijos aplinką, didelį indėlį į vietos bendruomenės socialinę, kultūrinę ir šviečiamąją veiklą;

Algirdui Ivanauskui, Šilutės seniūno pavaduotojui, už nuoširdų bendradarbiavimą gražinant Šilutę;

Vladui Rimkui, Šilutės seniūnijos inžinieriui, už ilgametį ir nepriekaištingą darbą, aktyvų dalyvavimą Šilutės seniūnijos bendruomenės veikloje;

Violetai Astrauskienei, Saugų seniūnijos raštvedei, už kompetenciją, nuolatinį Savivaldybės administracijos seniūnijų raštvedžių metodinį konsultavimą ir aktyvią visuomeninę veiklą;

Aleksandrui Dulskui, Rusnės seniūnijos specialistui, už ilgametį darbą ir aktyvią veiklą bendruomenės gyvenime;

Birutei Pocevičienei, Gardamo seniūnijos specialistei, už ilgametį sąžiningą darbą vietos savivaldoje, aktyvų bendradarbiavimą su kaimo bendruomenėmis, sėkmingą projektų rengimą ir lėšų pagal juos įsisavinimą iš įvairių fondų;

Vaidilutei Dūdienei, Žemaičių Naumiesčio seniūnijos specialistei, už aktyvią veiklą Žemaičių Naumiesčio bendruomenės taryboje, miestelio švenčių organizavimą;

Romualdui Eglinskui, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus vedėjui, už įvairiapusį bendradarbiavimą;

Janinai Valienei, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjai, už ilgametį ir nepriekaištingą darbą;

Romualdui Renčeliauskui, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vedėjui, už aktyvų dalyvavimą organizuojant ekstremaliųjų situacijų prevenciją ir Šilutės rajono savivaldybės gyventojų saugos stiprinimą;

Sigitui Šepučiui, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjui, už ilgametį sąžiningą darbą;

Danai Junutienei, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos vedėjai, už ilgametį sąžiningą darbą;

Lilijai Valaitienei, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjai, už ilgametį sąžiningą darbą;

Zitai Tautvydienei, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėją, už nepriekaištingai ir sąžiningai atliekamą darbą;

Ingridai Jokšienei, Komunikacijos skyriaus vyriausiajai specialistei, už aktyvią visuomeninę veiklą ir puikias iniciatyvas;

Jurgitai Skobienei, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiajai specialistei, už aktyvią veiklą įgyvendinant kultūrinius projektus ir puikų komandinį darbą;

Danguolei Gustienei, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį ir nepriekaištingą darbą tvarkant Savivaldybės iždo buhalterinę apskaitą;

Vidai Kubaitienei, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei, už nepriekaištingą ir puikiai atliktą darbą organizuojant, lydint bei globojant Šilutės rajono savivaldybės meno kolektyvų delegaciją 2012 m. Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Mūsų vardas – Lietuva“;

Rasutei Tarozienei, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos vyresniajai archyvo tvarkytojai, už iniciatyvą ir darbų koordinavimą sutvarkant pagal naujausius reikalavimus archyvo saugyklas;

Albinui Bučinskui, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vairuotojui, už ilgametį sąžiningą darbą;

Bronei Šimašiūtei, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos buhalterei, už ilgametį darbą;

Lidijai Beitaitei, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos buhalterei, už ilgametį darbą;

Kristinai Šadauskaitei, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiajai specialistei, už nuoširdų darbą ir rūpinimąsi globojamais vaikais;

Gretai Paulavičiūtei, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiajai specialistei, už iniciatyvumą ir atliktą didelį papildomą darbą rengiant procesinius dokumentus bei atstovaujant Savivaldybės interesams teismuose;

Rasai Tumaitienei, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiajai specialistei, už gerą savo darbo išmanymą.

Renginius Šilutės kultūros ir pramogų centre vedė Administracijos Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė, kuriai Padėkos vakare buvo įteiktas Kultūros ministro Arūno Gelūno Padėkos raštas.

Renginį pabaigė visad jaunas ir smagus dainininkas Egidijus Sipavičius, kuris pristatė Lietuvos jūrų muziejaus projektą „Mano jūra – tolima ir artima“ ir kurio koncertą šilutiškiams dovanojo Lietuvos jūrų muziejus.

Daugiau nuotraukų…

Šilutės r. savivaldybės administracijos inf.

Rašyti komentarą