Sekite mūsų naujienas feisbuke
Drabužiai iš gamtos
                             Saulės ir žemės energetika, UAB "Bera Lt", Lietuvininkų 30, Šilutė, tel. 8 645 42747                             

Virš Šilutės uosto tvenkiasi juodi debesys (papildyta UAB „KINTAI“ komentaru)

Publikuota: 2022 balandžio 05 Kategorija: Aktualijos, Savivaldybėje, Šilutėje

www.silutesetazinios.lt archyvo nuotr.www.silutesetazinios.lt archyvo nuotr.

Šilutės rajono savivaldybė ruošiasi nutraukti Šilutės prieplaukos (uosto) koncesijos sutartį su UAB „Kintai“.

Savivaldybės tarybai teikiamas svarstyti sprendimo projektas dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės administracijos direktoriui pradėti Šilutės prieplaukos (uosto) operatoriaus koncesijos sutarties nutraukimo procedūras.

Parama portalui „Šilutės ETA Žinios”, kad išliktų nepriklausomas

Iš tarybos sprendimo projekto aiškinamojo rašto

Savivaldybės mero potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė, kuri du kartus raštu kreipėsi į Koncesininką (UAB „Kintai“ – red. pastaba), prašydama pateikti dokumentus, kurių pagrindu galėtų ištirti Šilutės prieplaukos uosto koncesininko veiklą, parengti bei Savivaldybės tarybai pristatyti ataskaitą dėl Koncesininko veiklos atitikimo Koncesijos sutarčiai. Koncesininkas atsisakė teikti minėtus dokumentus. Koncesininko dangstymasis komercinės paslapties sąvoka, manipuliavimas teisės aktų nuostatomis, nesuponuoja jam teisės Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas įgyvendinančiai Savivaldybės tarybai neteikti informacijos apie jos valdomą, naudojamą ir disponuojamą turtą. Koncesininkas, nepateikdamas dokumentų Mero potvarkiu sudarytai darbo grupei, vykdančiai tyrimą, pažeidė Koncesijos sutarties 18.1 str. nuostatas – nesudarė sąlygų Darbo grupei vykdyti Koncesininko veiklos kontrolės.

2021-12-30 audito ataskaitoje Nr. K14-(4.2)-12 (toliau – Audito ataskaita) pažymėta, kad viso audito metu Koncesininkas vangiai teikė reikalingus dokumentus auditui atlikti bei duomenis, kurių rengimui papildomų laiko sąnaudų nereikėjo. Koncesininkais atsirašinėjo, bet kokiais būdais piktybiškai vengė ir neteikė dokumentų dėl atliktų darbų, dėl UAB „Kintai“ pajamų dalies, gautų (susijusių) pagal Koncesijos sutartį. Koncesininkas, neteikdamas duomenų, susijusių su Koncesijos sutartimi, nesivadovauja Koncesijų įstatymo 65 straipsnio 8 dalimi, nustatančia, kad savivaldybės lėšų ir turto, reikiamų koncesijos sutartims įgyvendinti, panaudojimą, taip pat koncesijos sutarčių sudarymą ir įgyvendinimą tikrina savivaldybės kontrolės institucijos. Remiantis šia Koncesijų įstatymo nuostata, akivaizdu, kad Koncesininkas privalėjo vykdyti teisės akto reikalavimus, pateikdamas Kontrolės ir audito tarnybai apskaitos dokumentus, reikalingus auditui atlikti. Negavusi visos reikiamos informacijos, Kontrolės ir audito tarnyba negalėjo tinkamai įvertinti Koncesininko gautų pajamų, susijusių su Koncesijos sutarties vykdymu, negalėjo įvertinti Koncesijos sutarties bendros vertės.

Dėl publikacijos „Virš uosto tvenkiasi juodi debesys“

Šis raštas teikiamas dėl leidinyje Šilutės kraštui Šilutės ETA žinios 2022 m. balandžio 4 d. paskelbto straipsnio pavadinimu „Virš Šilutės uosto tvenkiasi juodi debesys“ (toliau – Straipsnis). Straipsnyje kalbama apie Šilutės rajono savivaldybės ruošimąsi nutraukti Šilutės prieplaukos (uosto) koncesijos sutartį su UAB „Kintai“. Straipsnis paskelbtas galimai pažeidus Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso (toliau – Kodeksas) nuostatas.

Vadovaujantis Kodekso 3 straipsniu, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones. Kodekso 6 straipsnyje įtvirtinta, kad žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais; nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta. Pagal Kodekso 20 straipsnį neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

Aplinkybė, kad Straipsnyje buvo pateikta informacija iš Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto aiškinamojo rašto, savaime nereiškia, kad šio šaltinio nėra būtina vertinti kritiškai. Pažeidžiant Kodekso 3, 6, 20 straipsnių nuostatas (Straipsnio tekstas ir kontekstas rodo esant nepriimtiną, netoleruotiną UAB „Kintai“ elgesį, laikytini neigiama kritika), Straipsnis buvo paskelbtas UAB „Kintai“ nesuteikus galimybės paaiškinti savo poziciją. Šiame kontekste pažymėtina, kad Šilutės rajono savivaldybės administracija kaip Šilutės prieplaukos (uosto) koncesijos sutarties šalis koncesininko atžvilgiu elgiasi nesąžiningai, neteisėtai, be kita ko, pažeisdama pareigą bendradarbiauti, tame tarpe: neatsako į UAB „Kintai“ raštus, kuriuose argumentuotai pasisakoma dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos veiksmų, kuriais pažeidžiami teisės aktai bei UAB „Kintai“ teisės ir teisėti interesai; atsisakydama pasirašyti konfidencialumo sutartį ar konfidencialumo pasižadėjimą, reikalauja konfidencialios informacijos; vengia susipažinti su Koncesininko teikiama informacija; pateikė UAB „Kintai“ pasirašyti Šilutės rajono savivaldybės administracijos vienašališkai parengtą Šilutės prieplaukos (uosto) koncesijos sutarties pakeitimą nesurengusi net susitikimo ar derybų, parengtą pažeidžiant įstatymų nuostatas.

Taigi situacija nėra tokia vienareikšmė, kai tuo tarpu Straipsnis sudaro pagrindą susiformuoti priešingai nuomonei. Atsižvelgdami į tai, maloniai prašome paskelbti šiame rašte pateiktą UAB „Kintai“ poziciją dėl Straipsnyje pateiktos informacijos.

Pagarbiai
UAB „KINTAI“ direktorius Rimgaudas Višinskas

1 skaitytojų komentaras
klausimas 2022 balandžio 6d., 12:2888.119.254.243

O kur didysis politikas, “proto bokštas” Algirdas Gečas?

Įvertink komentarą: Thumb up 4 Thumb down 1

Atsakyti

Rašyti komentarą