Sekite mūsų naujienas feisbuke
Drabužiai iš gamtos
                             Saulės ir žemės energetika, UAB "Bera Lt", Lietuvininkų 30, Šilutė, tel. 8 645 42747                             

Vietoj sveikinimo

Publikuota: 2013 gruodžio 23 Kategorija: Nuo'monės

Kalėdinis detektyvas

Stovėjo jis viena ranka pasirėmęs į roges kone visiškai nudilusiomis pavažomis, kitoje laikė lazdą. Žila barzda ir putlūs raudoni skruostai iš toli išdavė, kad jis nevietinis.

Kadangi nesu linkęs bendrauti su nepažįstamaisiais, tai ir šį kartą norėjau praeiti pro šalį – tegul sau stovi. Tačiau, kai jau buvau benueinąs tolyn, kažkokia neregima jėga privertė atsigręžti.

- Labas vakaras, gal galiu kuo padėti? – paklausiau taisyklinga lietuvių kalba.

O tas man: „Cho cho cho!“

Nieko sau veikėjas, pagalvojau, – ne gana to, kad painiojasi man ant tako, tai dar ir šaiposi.

Žengiau žingsnį artyn.

- Ar kas negerai, gerbiamasis? – pyktelėjau viduje, bet neišsidaviau, kad dar ko neišprovokuočiau.

O tas ir vėl: „Cho cho cho!“ Ir žiūri tiesiai man į akis, kažkaip keistai šypsodamasis.

- Klausyk, biče! – nebeištvėriau. – Jeigu turi kokį rimtą reikalą, tai sakyk, o jeigu ne – tai geriau iš viso neaušink burnos!

O tas kuo ramiausiai padėjo į šalį savo lazdą, pasisuko į roges ir – o kad jį kur! – čiupt už išsipūtusio maišo, trukt už virvės galo…

Nieko nelaukdamas griebiau nuo ausies savo plunksną ir tik brūkšt antru galu jam per barzdą…

- Cho cho cho?! – tik išpūtė akis tas – matyt, nesitikėjo, kad ginsiuosi, – ir dar įnirtingiau ėmė raustis savo maiše.

Užsimojau antrą kartą…

Staiga tas atsisuko ir žengė manęs link, o jo akys vis dar taip pat keistai šypsojosi.

Kitą akimirką mano žvilgsnis užkliuvo už kažkokio tvirtai į popierių suvynioto daikto jo rankoje.

Greitai sumojęs, kad jėgos nelygios, tvirčiau suspaudžiau savo plunksną ir pasileidau bėgti kiek įmanydamas.

Įkandin manęs dar kurį laiką girdėjosi tas nelemtas „Cho cho cho!“…

Šviesių visiems Kalėdų.

Be pykčio,
Orestas

P. S. Iš gyvenimo paraščių: jeigu kartais taip nutiktų, kad Kalėdų naktį gyvuliai prabils į jus jums suprantama kalba, tai būtų ženklas, kad jau pats laikas atsigręžti į žmones.

Rašyti komentarą