Sekite mūsų naujienas feisbuke
Drabužiai iš gamtos
                             Saulės ir žemės energetika, UAB "Bera Lt", Lietuvininkų 30, Šilutė, tel. 8 645 42747                             

Po Naujųjų – ATPK naujovės

Publikuota: 2010 gruodžio 29 Kategorija: Teisėtvarka

Nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) kai kurių straipsnių pakeitimai.

Vadovaujantis šiais pakeitimais, pareigūnas, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, į administracinio teisės pažeidimo protokolą tam tikrais atvejais turės įrašyti administracinį nurodymą, t. y. pasiūlymą asmeniui per dešimt darbo dienų nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo įteikimo (išsiuntimo) dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, numatytos ATPK straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį teisės pažeidimą. Tačiau tokiu būdu skiriama bauda negalės būti mažesnė kaip dešimt litų.

Administracinis nurodymas gali būti taikomas pažeidėjams, pirmą kartą padariusiems konkrečiame ATPK straipsnyje numatytą nesunkų pažeidimą bei neginčijantiems pažeidimo padarymo fakto.

Administracinis nurodymas negalės būti įrašomas, jeigu:
1) administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo kreipiasi į protokolą rašantį pareigūną ir prašo nerašyti administracinio nurodymo;
2) ATPK straipsnio, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį teisės pažeidimą, sankcijoje numatyta didesnė kaip 3 000 litų maksimali bauda;
3) administraciniu teisės pažeidimu padaryti turtiniai nuostoliai, kurie nėra pilnai atlyginti;
4) asmuo pakartotinai per metus padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą atitinkamame ATPK straipsnyje;
5) ATPK straipsnio, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį teisės pažeidimą, sankcijoje kaip pagrindinė ar papildoma administracinė nuobauda numatyta kitos rūšies negu bauda administracinė nuobauda (išskyrus įspėjimą).
 
Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo per dešimt darbo dienų nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo įteikimo (išsiuntimo) dienos administracinio nurodymo neįvykdys, šis administracinis nurodymas bus laikomas negaliojančiu ir byla nagrinėjama įprasta tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad pažeidus transporto priemonių sustojimo ir stovėjimo tvarką, kai pažeidimas užfiksuotas ne asmens, įtariamo administracinio teisės pažeidimo padarymu, akivaizdoje, administracinio teisės pažeidimo protokolas su administraciniu nurodymu bus surašomas ir siunčiamas į oficialiai deklaruotą transporto priemonės savininko (valdytojo) gyvenamąją vietą arba jo darbovietę registruotu laišku.

Jeigu administracinį teisės pažeidimą padarė kitas asmuo, transporto priemonės savininkas (valdytojas) turės per dešimt darbo dienų nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo įteikimo dienos atvykti į instituciją (institucijos teritorinį padalinį), kurios pareigūnas nustatė administracinį teisės pažeidimą, ir pranešti duomenis apie asmenį (vardą, pavardę ir gyvenamąją vietą), kuris administracinio teisės pažeidimo padarymo metu valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone. Jeigu transporto priemonės savininkas (valdytojas) yra juridinis asmuo, šio juridinio asmens vadovas tokią informaciją privalės pateikti per tris darbo dienas.

Taip pat pakeista ir nutarimų administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo tvarka. Skundas dėl organo (pareigūno) nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje galės būti paduotas per dvidešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos per nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusį organą (pareigūną).

Iki 2010 m. gruodžio 31 d. skundas galėjo būti paduodamas per dešimt dienų tiek per nutarimą priėmusį organą (pareigūną), tiek administraciniam teismui tiesiogiai.

policija.lt inf.

Rašyti komentarą