Sekite mūsų naujienas feisbuke
Drabužiai iš gamtos
                             Saulės ir žemės energetika, UAB "Bera Lt", Lietuvininkų 30, Šilutė, tel. 8 645 42747                             

Arūnas Pupšys: Šilutės savivaldybė neišnaudoja visų galimybių verslo plėtrai

Publikuota: 2017 sausio 31 Kategorija: Aktualijos, Savivaldybėje

Arūnas Pupšys.Arūnas Pupšys.

Baigiantis antriesiems kadencijos metams Šilutės rajono savivaldybės taryboje norėčiau apžvelgti praėjusius metus bei pasidalinti keliomis įžvalgomis su visuomene.

Praėjusiais metais įvyko 12 Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdžių. Dalyvavau visuose posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomi Šilutės kraštui svarbūs klausimai. Būdamas aktyvus Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys drąsiai ir aiškiai reiškiau savo nuomonę dauguma klausimų.

.

Vieni iš svarbiausių priimtų sprendimų visam Šilutės kraštui buvo pritarimas naujos Šilutės autobusų stoties ir autobusų parko projektams. Taip pat buvo svarstoma dėl mokyklų reorganizavimo. Derybų būdu pavyko išsaugoti mažesnių miestelių mokyklas – Gardame bei Traksėdžiuose, tačiau, mano nuomone, priimant sprendimą dėl mokyklų reorganizavimo nebuvo pakankamai atsižvelgta į mokyklų bendruomenių, visuomenės nuomonę. Jiems nebuvo suteikta galimybė tinkamai pasisakyti, gyventojams nėra aiški mokyklų ateitis. Mano manymu, esamas mokyklų tinklas turėjo būti įvertintas tiek strateginiu vietos, tiek gyventojų skaičiaus, tiek mokyklos bendruomenės aktyvumo atžvilgiu ir tik tada turėjo būti priimamas sprendimas dėl mokyklos uždarymo arba jos tolesnio veikimo – galbūt dotuojant savivaldybės savarankiškomis lėšomis.

Daug dėmesio stengiausi skirto sporto sąlygoms Šilutės rajone gerinti. Man vadovaujant, Šilutės rajono savivaldybės Sporto taryba 2016 m. dirbo pagal patvirtintą veiklos planą ir per metus inicijavo 12 Sporto tarybos posėdžių. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas Šilutės rajono savivaldybės sportininkų ugdymo centrams dėl sportinės veiklos finansavimo. Praėjusiais metais buvo pritarta 20 sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų finansavimui bei 8 klubų, kurie pateikė prašymus gauti lėšų iš Sporto programos rezervo, finansavimo. Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl Stadiono g. 10 esančių administracinių patalpų bei sandėlio su garažais efektyvaus panaudojimo (Šilas). Šiuo metu šios patalpos yra visiškai nenaudojamos, paliktos likimo valiai, nors galėtų būti pritaikytos visuomenės poreikiams tenkinti arba gauti papildomoms lėšoms, jas išnuomojus arba pardavus privatiems asmenims. Taryboje buvo 2 kartus svarstytas klausimas dėl centrinio miesto stadiono pagrindinės aikštės renovavimo – dirbtinės dangos klojimo. Šiuo klausimu kreiptasi į Šilutės rajono savivaldybės administraciją, kuri pažadėjo rasti lėšų dirbtinės dangos klojimo darbams atlikti. Šilutės sporto taryba buvo suorganizavusi susitikimą su Mažeikių rajono Sporto tarybos delegacija – buvo pasidalinta patirtimi bei idėjomis, kurios galėtų padėti spręsti problemas, didinti sportininkų aktyvumą bei gerinti sporto sąlygas. Nuspręsta ir toliau palaikyti ryšius bei bendradarbiauti. 2016 m. gruodžio 22 d. įvyko Šilutės rajono metų sportininkų ir jų trenerių pagerbimo šventė Šilutės rajono savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje, kuri užbaigė einamuosius sporto metus. Pagerbti 39 geriausi rajono sportininkai ir 10 trenerių, kurie apdovanoti padėkos raštais bei piniginėmis premijomis. Aptartos Šilutės rajono krepšinio pirmenybės ir pritarta jų nuostatams.

Nepaisant veiklos Sporto taryboje, stengiausi ir pats asmeninėmis lėšomis bei savanoriška veikla skatinti sportą bei didinti asmenų užimtumą: liepos 6 d. Mindaugo karūnavimo dienos minėjimo proga kartu su bendruomene organizavome gatvės krepšinio 3×3 turnyrą Žemaičių Naumiestyje, kuriame sulaukėme daug dalyvių – ne tik vietinio jaunimo komandų, bet ir komandų iš aplinkinių seniūnijų, rajonų, visi varžybų dalyviai buvo apdovanoti puikiais prizais; Tradicinės „Mykolinių“ šventės metu kartu su Žemaičių Naumiesčio gimnazija bei bendruomene organizavome jaunimo tinklinio varžybas; gruodžio mėnesį kartu su Žemaičių Naumiesčio biblioteka sėkmingai surengėme protų mūšį seniūnijos senjorams, kurie buvo apdovanoti kalėdinėmis dovanomis.

Kaip Žemaičių Naumiesčio bendruomenės narys prisidėjau prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Auginkime bendruomeniškumą kartu“ įgyvendinimo. Projekto metu buvo organizuotos talkos, skirtos tvarkyti miestelio viešąsias erdves bei teritoriją prie tvenkinio. Taip pat, suprasdamas kultūros svarbą, skatinant bendruomeniškumą, asmeninėmis lėšomis prisidėjau prie Vainuto, Bikavėnų ir Žemaičių Naumiesčio strateginių renginių.

Per praėjusius metus įvyko 15 Socialinių reikalų komiteto posėdžių – 3 iš jų bendru komiteto sprendimu buvo išvažiuojamieji. Gruodžio 8 d. Socialinių reikalų komitetas organizavo išvažiuojamąjį posėdį į Šilutės Martyno Jankaus mokyklą dėl situacijos įvertinimo. Domėtasi vykstančia mokyklos renovacija, taip pat teko kalbėti ir apie prastus egzaminų rezultatus bei mokinių maitinimą.

Taip pat buvau paskirtas į Šilutės miesto centrinio stadiono renovacijos darbo grupę. Čia buvo priimami sprendimai dėl efektyvaus LR Vidaus reikalų ministerijos skirtų lėšų panaudojimo, kurios bus skirtos stadiono prieigoms modernizuoti.

Taip pat norėčiau atkreipti visuomenės bei politikų dėmesį į tai, kad Šilutės rajono savivaldybėje, lyginant su kitomis savivaldybėmis, Europos Sąjungos lėšos dažnai nėra panaudojamos pakankamai efektyviai arba išvis yra nepasinaudojama galimybe jas gauti vien dėl to, kad politikai, užimantys vadovaujančias pareigas, neįdeda pakankamai darbo ir pastangų. Mano nuomone, turime daug galimybių pritraukti daugiau investicijų bei sukurti palankesnes sąlygas kurtis verslui, tačiau jos paprasčiausiai nėra išnaudojamos. Pavyzdžiui, kaimyninis Tauragės rajonas, turintis panašius resursus bei gyventojų skaičių, pagal investicijų ir verslo pritraukimo statistikos duomenis yra tarp 5 pirmaujančių Lietuvos rajonų.

Baigdamas norėčiau pabrėžti, kad dalyvaudamas tarybos ir komiteto posėdžiuose, visuomet drąsiai reiškiu savo nuomonę, atsižvelgdamas į rajono žmonių interesus, stengiuosi suprasti vietines problemas bei jas spręsti tiek kartu su visa Taryba, tiek ir savo jėgomis, jeigu įmanoma. Daugelį kartų savo krašto žmonėms teikiau konsultacijas teisės aktų taikymo, ūkio, žemėtvarkos, kelių tvarkymo ir kitais klausimais, bei kiek galėdamas stengiausi jiems padėti. Noriu paraginti ir mūsų krašto žmones būti aktyviais ir padėti spręsti iškilusias problemas – juk tik bendromis jėgomis galime Šilutės rajoną padaryti saugiu, patraukliu investicijoms ir patiems gyventojams.

Arūnas Pupšys, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys

Užsakymo Nr. 170130