Sekite mūsų naujienas feisbuke
Drabužiai iš gamtos
                             Saulės ir žemės energetika, UAB "Bera Lt", Lietuvininkų 30, Šilutė, tel. 8 645 42747                             

Pamario krašto išrinktieji apsukų nemažina

Publikuota: 2017 sausio 30 Kategorija: Aktualijos, Savivaldybėje

www.silutesetazinios.lt archyvo nuotr.www.silutesetazinios.lt archyvo nuotr.

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių transporto, telefono, interneto ir kanceliarinės išlaidos rajono biudžeto sąskaita ir toliau didėja.

Ilgėja ir sąrašas išlaidų, kurios galės būti kompensuojamos mokesčių mokėtojų sąskaita.

Tiesa, praeitą ketvirtadienį savivaldybės tarybos narių balsų dauguma pakeistame tarybos veiklos reglamente, išlaidų, kompensuojamų rajono biudžeto lėšomis, sąraše, neliko gėlių ir knygų, jos, anot mero Vytauto Laurinaičio, pašalintos iš šio sąrašo, atsižvelgus į LR Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje Daivos Kerekeš teikimą.

Tačiau krašto ištrinktieji dabar jau galės prašyti kompensuoti ir savo transporto priemonių techninio aptarnavimo, remonto ir kitas išlaidas (sąrašas pridedamas).

Parama portalui “Šilutės ETA Žinios”, kad išliktų nepriklausomas

Iš tarybos sprendimo dėl tarybos veiklos reglamento pakeitimo:
„Išmoka gali būti panaudota:
Tarybos nario telefonų nuomai, telefoniniams pokalbiams, interneto paslaugoms apmokėti;
pašto prekėms ir paslaugoms įsigyti;
Tarybos nario kompiuterinės technikos nuomai, techninei priežiūrai, remontui, eksploatavimui;
Tarybos nario veiklai naudojamos transporto priemonės eksploatavimui, techniniam aptarnavimui, remontui;
kanceliarinėms prekėms įsigyti“.

Apsukų nemažina

Per praėjusius metus krašto išrinktųjų deklaruotos išlaidos, susijusios su tarybos nario veikla, tik didėjo: nuo 300 Eur per mėnesį metų pradžioje iki 341 Eur ketvirtąjį ketvirtį.

Tačiau šie skaičiai atspindi tik vidutines tarybos narių pastangas vardan tos.
Individualūs pasiekimai šiuose veiklos baruose daug iškalbingesni (2016 m. spalio – gruodžio mėn.):

.

.

.

.

.

<< Spauskite, kad padidėtų lentelė.

Siekia skaidrumo

Savivaldybės tarybos Etikos komisija dar nuo praeitų metų rudens siekia didesnio išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, skaidrumo. Komisijos pirmininko Jono Jatauto pasiūlymo, kaip reikėtų papildyti tarybos veiklos reglamentą, kad biudžetinės lėšos būtų skaidriau naudojamos, tarybos nariai sulaukė ir prieš pastarąjį posėdį:
„Tarybos narys savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos skyriui pateikia užpildytą “Išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, ataskaitą” (Priedas 1) ir išlaidas patvirtinančius finansinius dokumentus, atitinkančius Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus reikalavimus, taikomus apskaitos dokumentams. Tarybos narys asmeniškai atsako už “Išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, ataskaitoje” pateiktų duomenų tikslumą ir pagrįstumą. Tarybos nario gautų išmokų atitikimą paskirčiai, kontroliuoja savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už buhalterinės apskaitos vedimą ir savivaldybės kontrolierius“.

Tačiau į šį pasiūlymą nebuvo atsižvelgta, nes, kaip teigė meras, jis buvo per vėlai pateiktas ir nebuvo svarstytas tarybos komitetuose.

Kitą dieną po posėdžio, sausio 27-ąją, J. Jatautas kreipėsi į merą ir kitus tarybos narius su prašymu įtraukti jo parengtą projektą į vasario mėnesį vyksiančių tarybos komitetų posėdžių darbotvarkes.

Rašyti komentarą