Sekite mūsų naujienas feisbuke
Drabužiai iš gamtos
                             Saulės ir žemės energetika, UAB "Bera Lt", Lietuvininkų 30, Šilutė, tel. 8 645 42747                             

Valdininkams Kalėdos – rizikingų dovanų metas

Publikuota: 2015 lapkričio 26 Kategorija: Pranešimai

Artėjant šventėms ir dovanojimo bumui Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) priminėvaldininkams, kaip elgtis gavus dovanų. Šiandien paskelbtoje rezoliucijoje „Dėl dovanų ir neatlygintinų paslaugų“ VTEK atkreipė dėmesį į tai, jog valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys rizikuoja patekti į interesų konfliktą, jei vėliau jiems tektų spręsti su dovanotoju susijusius klausimus.

„Artėja šventos Kalėdos, Naujieji metai,todėl tiems, kurie tarnauja valstybei, neabejotinai gali kilti rizikingų situacijų priimant dovanas, kurias visuomenė gali įvertinti prieštaringai.Aukštas pareigas einantys asmenys turi stiprinti pasitikėjimą valstybe, jiems taikomi griežtesni reikalavimai, todėl jie privalo elgtis taip, kad niekam nekiltų nė menkiausių abejonių dėl jų skaidrumo“, –sakė VTEK pirmininkas Romas Valentukevičius.

Dokumente valdininkams pateikiamos keturios rekomendacijos. Pirmoji ragina paisyti visuomenės lūkesčių dėl skaidrios valstybės politikų bei valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų veiklos ir atsisakyti dovanų, kurios visuomenei galėtų sukelti abejonių.

„Rekomenduojama nepriimti dovanų ar (ir) neatlygintinų paslaugų, jei jų priėmimo aplinkybės visuomenėje galėtų būti suprantamos nevienareikšmiškai, vertinamos prieštaringai ir sukurtų interesų konflikto regimybę. Neturėtų būti priimamos dovanos ar (ir) neatlygintinos paslaugos iš asmenų, su kurių privačiais interesais susijusį klausimą valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo išsprendė, sprendžia ar galėtų spręsti ateityje“, –rašoma dokumente.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas leidžia valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims priimti iki 30 Eur vertės dovaną ar neatlygintiną paslaugą, jei ji gauta pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas ir yra skirta reprezentacijai arba yra susijusi su atliekamomis pareigomis. Jei dėl tokios dovanos visgi kiltų interesų konfliktas, VTEK ragina valdininkus vienerius metus nusišalinti nuo sprendimų, susijusių su tokią dovaną teikusiu asmeniu.

Trečioji ir ketvirtoji rezoliucijoje minimos rekomendacijos kalba apie būtinybę gautas dovanas deklaruoti. „Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, kurie asmeniškai ar per tarpininkus priėmė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme leidžiamą dovaną ar (ir) neatlygintiną paslaugą iš fizinio ar juridinio asmens, jeigu dėl to gali kilti interesų konfliktas, apie tai privalo deklaruoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas“, – rašoma dokumente.

VTEK taip pat primena, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys per 30 kalendorinių dienų turi deklaruoti dovanas ir neatlygintinas paslaugas, gautas iš ne artimųjų asmenų, jeigu jų vertė yra didesnė nei 150 Eur.

Visą VTEK rezoliuciją galima rasti čia: http://bit.ly/1R8qHOj

VTEK inf.

Rašyti komentarą