Sekite mūsų naujienas feisbuke
Drabužiai iš gamtos
                             Saulės ir žemės energetika, UAB "Bera Lt", Lietuvininkų 30, Šilutė, tel. 8 645 42747                             

Asociacijai „Šilutės garažai“ – jau penkeri

Publikuota: 2014 rugpjūčio 29 Kategorija: Šilutėje

 Asociacijos 'Šilutės garažai' vadovas S. Žymančius. Asociacijos 'Šilutės garažai' vadovas S. Žymančius.

Šilutės mieste iki 1995 m. buvo įsisteigęs 31 garažų statybos ir eksploatavimo kooperatyvas. Jie buvo steigiami remiantis tuo metu galiojusiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 83. Kooperatyvo nariai įnešdavo įnašus ir ūkio būdu vykdydavo garažų statybas. Dauguma garažų buvo pastatyti, bet nebuvo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos priimti kaip tinkami naudoti.

1991 m. buvo įsteigtas Šilutės miesto garažų statybos ir eksplotavimo kooperatyvas Nr. 23. Kooperatyvo nariais tuomet tapo 110 miesto gyventojų. Kooperatyvo pirmininku buvo išrinktas Valdemaras Chomičius.

Statybos darbai buvo vykdomi ūkio būdu. Statybiniai blokeliai buvo gaminami statybų vietoje. Statybos vyko apie dvejus metus. Per tą laikotarpį pasikeitė trys pirmininkai. Garažų statybos buvo užbaigtos per tris metus, tačiau nebuvo priduoti Valstybinei statybos inspekcijai. Dauguma pastatytų garažų buvo be durų. Jie buvo apleisti su pilnais šiukšlių rūsiasi. Teritorija irgi buvo nesutvarkyta. Garažus dažnai nusiaubdavo vagys.

Pagal turimus archyvinius dokumentus galima matyti, kad 1997 m. birželio 20 d. įvykusiame visuotiniame kooperatyvo narių susirinkime vienas iš svarstytų klausimų buvo, kad kooperatyvą reikia užregistruoti Klaipėdos inventorizavimo biure. Garažai buvo pastatyti, buvo gautas statybos leidimas, nors koperatyvas ir nebuvo registruotas. Tuo laikmečiu galimai nelabai buvo žiūrima, kam yra išduodami statybos leidimai.

Laikas ėjo, o garažai taip ir liko neįteisinti. 2007 m. mirus kooperatyvo pirminikui niekas nesiėmė iniciatyvos surengti susirinkimą ir išrinkti kitą pirmininką. Viskas liko nežinomybėje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. priėmė nutarimą, pagal kurį visi garažų statybos ir eksploatavimo kooperatyvai iki 2004 m. rugsėjo 1 d. turėjo būti perregistruoti į bendrijas. Tačiau dauguma buvusių kooperatyvo narių savo garažus jau buvo pardavę, neturėdami jokio teisėto dokumento, įrodančio asmens nuosavybę.

Tokia neapibrėžta situacija ilgai negalėjo tęstis. Mieste buvo pasklidęs gandas, kad tie garažai, kurie nebus įteisinti, gali būti nugriauti. Tuomet atsirado iniciatyvus žmogus Romualdas Kraftas. Jis susirado dar du žmones ir sutarė, kad reikia pradėti įteisinti garažus. Buvo nutarta 2008 m. gegužės 8 d. rinktis prie garažų ir aptarti, ką toliau daryti. Ant garažų durų ir rajono laikraštyje “Pamarys“ buvo patalpintas sklebimas. Tačiau į pirmąjį susirinkimą atėjo tik 8 žmonės. Tuomet buvo nutarta, kad iš kooperaytvo buhalterės reikia perimti visą dokumentaciją. Po to buvo pradėta ieškoti garažų savininkų.

Po metų, 2009-ųjų rugpjūčio 4 d. įvyko asociacijos“ Šilutės garažai“ stegiamasis susirinkimas. Asociacijos steigėjais buvo Stanislovas Žymančius, Romualdas Kraftas ir Laima Šertvytienė. Asociacijos vadovu buvo išrinktas Stanislovas Žymančius. Jis buvo įgaliotas atstovauti anociacijai valdžios ir valdymo institucijose bei įregistruoti įstatus VĮ Registrų centre. Asociacija juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2009 m. rugpjūčio 19 d. Po dviejų dienų, 2009 m. rugpjūčio 21 d., buvo sušauktas visuotinis narių susirinkimas. Jo metu į asociaciją įstojo 58 asmenys. Visi nauji nariai vienbalsiai balsavo, kad garažus būtina įsįteisinti ir įregistruoti Registrų centre.

Atlikus visas privalomas garažų įteisinimo procedūras, po dvejų metų darbo, 2011-ųjų liepos 21 d., Statybos užbaigimo komisija išdavė garažų statybos užbaigimo aktą Nr. SUA-1436. Po to asociacijos nariams buvo išduodamos pažymos, kurių pagrindu VĮ Registrų centras registruoja garažo savininko nuosavybę.

Šilutės mieste, kaip jau buvo paminėta, buvo įsteigtas 31 garažų statybos ir eksploatavimo kooperatyvas. Iniciatyvūs žmonės iš neregistruotų garažų kooperatyvų kreipėsi į asociaciją, kad padėtų pradėti jų įteisinimo procedūras. Per penkerius darbo metus asociacija jau įteisino buvusių kooperatyvų Nr. 21, 23, 24, 31 ir 13 garažų nuosavybes. Dabar jau pradėtos buvusių kooperatyvų Nr. 15 ir 18 įteisinimo procedūros.

Šiuo metu asociacijoje yra 270 narių. Asociacijos teritorija saugoma. Vagysčių iš garažų nepasitaiko. Glaudžiai bendradarbiaujama su Savivaldybe, policija ir kitomis valdžios institucijomis. asociacija visą reikalingą informaciją talpina interneto svetainėje www.silutesgarazai.lt.

Šiuo metu didžiausias rūpestis mums yra šiukšlintojai. Nesąžiningi žmonės prie garažų teritorijos suveža statybines atliekas, baldus ir kitką. Todėl, nustačius tokius asmenis, jie perduodami policijai.

Aukštumalės ir Pievų gatvės dar sovietiniais laikais buvo nusausintos,buvo pastatyti melioracijos įrenginiai. Tačiau per daugelį metų viskas užsinešė, todėl dabar garažų rūsiuose tyvuliuoja vanduo. Šią problemą asociacija išspręs pasinaudodama ES struktūrinių fondų parama. Garažų bendrijos, kurios norėtų prisijungti prie šios problemos sprendimo, turėtų teikti prašymą įstoti į asociaciją. Artimiausiu metu bus paruošta tvarka, pagal kurią į asociaciją bus galima priimti juridinius vienetus.

Pasinaudodamas proga, sveikinu visus esamus ir būsimus asociacijos narius su penkerių metų veiklos sukaktimi. Tik dirbdami kartu mes galim gyventi saugiau ir gražiau.

Stanislovas Žymančius, asociacijos “Šilutės garažai” vadovas

Rašyti komentarą