Sekite mūsų naujienas feisbuke
Drabužiai iš gamtos
                             Saulės ir žemės energetika, UAB "Bera Lt", Lietuvininkų 30, Šilutė, tel. 8 645 42747                             

Istorinis susitikimas: Giedra Rinkūnaitė-Paulionienė

Publikuota: 2013 birželio 27 Kategorija: Gyvenimas, Švietimas

Vydūno gimnazijos nuotr.Vydūno gimnazijos nuotr.

Birželio 25 dieną gimnazija sulaukė išskirtinių svečių. Tai Kanados lietuviai Giedra Rinkūnaitė-Paulionienė ir jos vyras Rimas Paulionis, svečius lydėjo vilniečiai Danguolė ir Kostas Pivoriai. Prieš kelis mėnesius netikėtai užsimezgusi direktorės Marinos Stirbienės elektroninė pažintis su ponia Giedra tapo ypatinga dovana atkurtos gimnazijos 20-mečio proga.

Viešnios tėvas Antanas Rinkūnas 1938-39 m. mokytojavo Šilutės Vydūno gimnazijoje ir buvo ruošiamas vadovauti šiai mokyklai. Atėjus vokiečiams, A. Rinkūnas vienas iš paskutinių paliko gimnazijos pastatą ir visa tai, ką patyrė, surašė savo atsiminimuose. Jo užrašyti ir ponios Giedros gimnazijai padovanoti liudijimai apie tas dienas – unikalūs ir labai brangūs atsikūrusiai mokyklai, po trupinį lasiojančiai savo istoriją.

Antanas Rinkūnas (1910-1985) VDU buvo įgijęs lietuvių kalbos, literatūros ir pedagogikos specialybes. 1939 m. kovą ne savo noru paliko Šilutę, po to dirbo Didžiojoje Lietuvoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1948 m. gyveno Kanadoje. Pedagogo darbą tęsė ir Vokietijoje, ir Kanadoje. Tiesa, Kanadoje prieš tai baigė mokytojų seminariją, studijas gilino Toronto universitete.

Dar būdamas tėvynėje rašė vadovėlius, šią veiklą tęsė ir Kanadoje. Tarp Kanados lietuvių garsėjo „Kregždutės“ vadovėliais, kurių trys dalys išėjo po 2-4 leidimus, penkių dalių vadovėlių serija „Ar kalbate lietuviškai?“ Buvo vienas iš savaitraščio „Lietuvos žiburiai“ steigėjų, plačiai bendradarbiavo ir kitoje išeivijos spaudoje, redagavo ir išleido knygą anglų kalba apie Kanados lietuvius… Buvo vienas iš Kanados lietuvių bendruomenės steigėjų, lietuvių kultūrinės veiklos iniciatorius. Jo pastangomis 1972 m. šalia Toronto įkurtas lietuvių kultūros centras „Anapilio sodyba“. A. Rinkūnui mirus jo atminimui išsaugoti įsteigtas A. Rinkūno švietimo fondas, kuris leidžia jo paruoštas knygas, vadovėlius, planuoja išleisti jo rankraščiuose paliktą gausią medžiagą.

Savo tėvo keliu eina ir ponia Giedra – pedagogė, aktyvi išeivijos veikėja. Ji laikė savo pareiga užmegzti ryšius su Vydūno gimnazija, kad nenutrūktų gyvos istorijos siūlas. Ačiū.

Gimnazijos direktorė viešniai įteikė Šilutės švietimo skyriaus padėką „Už lietuvybės puoselėjimą išeivijoje, už istorinės atminties saugojimą, už nuoširdų bendradarbiavimą su Šilutės Vydūno gimnazija“. Susitikimo metu apsikeista maloniomis dovanomis, tarp kurių labai brangi, labai ieškota „Kregždutė“. Paskaičius šio vadovėlio pradžią, sustoti sunkoka. Kaip trūksta Lietuvoje tokių vadovėlių ir… tokių autorių.

Laukime rudens: gimnazijos jubiliejinių renginių metu visi turėsime progą daugiau išgirsti, pamatyti, paskaityti.

Vydūno gimnazijos inf.

Rašyti komentarą