Sekite mūsų naujienas feisbuke
Drabužiai iš gamtos
                             Saulės ir žemės energetika, UAB "Bera Lt", Lietuvininkų 30, Šilutė, tel. 8 645 42747                             

Daugiau kaip pusė Lietuvoje upių ir ežerų neatitinka geros ekologinės būklės kriterijų

Publikuota: 2023 vasario 13 Kategorija: Aktualijos, Lietuvoje

www.silutesetazinios.lt archyvo nuotr.www.silutesetazinios.lt archyvo nuotr.

Siūlomos priemonės, kaip gerinti vandens telkinių būklę ir valdyti potvynių riziką.

Aplinkos ministerija parengė Nacionalinio vandenų srities plėtros plano 2022-2027 m. įgyvendinimo veiksmų plano projektą ir kviečia gyventojus, socialinius partnerius, suinteresuotų asociacijų, organizacijų, įmonių atstovus, ekspertus, mokslo ir studijų institucijas su juo susipažinti.

Parama portalui „Šilutės ETA Žinios”, kad išliktų nepriklausomas

Siekiant pagerinti paviršinių ir požeminių vandens telkinių būklę numatoma patikslinti tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimus, patvirtinti tręšimo planų rengimo gaires, griauti nenaudingas užtvankas, gerinti nuotekų išvalymą, vykdyti tyrimus, informuoti gyventojus apie vandens telkinių būklę ir kitos priemonės.

Naujausias vandens telkinių vertinimas atskleidė, kad Lietuvoje 63 proc. upių ir 64 proc. ežerų neatitinka geros ekologinės būklės kriterijų. Požeminių vandens telkinių būklė išlieka gera, tačiau dėl gamtinių sąlygų išlieka rizika, kad gali didėti sulfatų, chloridų, kai kuriais atvejais ir fluoridų koncentracija požeminiame vandenyje.

Mažinant taršą Baltijos jūroje ir Kuršių mariose, siūloma įvertinti taršos iš Nemuno baseino ir vidinės taršos Kuršių mariose mastą, tobulinti taršos incidentų valdymo sistemą, optimizuoti atliekų surinkimą pajūryje, nustatyti žvejybos reguliavimo priemones, apsaugančias jūros paukščius nuo patekimo į tinklus, dalyvauti tarptautiniuose susitarimuose. Šiuo metu bendra Lietuvos Baltijos jūros aplinkos būklė nesiekia geros būklės pagal visus 9 vertinamus kokybinius rodiklius.

Plane taip pat numatyti veiksmai, susiję ir su potvynių prevencija. Potvyniai kelia pavojų didesnei kaip 5 proc. arba 351 tūkst. hektarų Lietuvos teritorijos daliai. Be to, stebima ekstremalių hidrometeorologinių reiškinių didėjimo tendencija, todėl planuojama įveisti naujus miškus, įrengti inžinerinius apsaugos statinius, įvertinti potvynių keliamą pavojų nekilnojamosioms ir kilnojamosioms kultūros vertybėms, informuoti gyventojus apie potvynių zonas.

Kartu ketinama didinti vandens telkinių valdymo sistemos efektyvumą, stiprinti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę. Bus tęsiamas bendradarbiavimas su Latvija ir Lenkija, rengiamos ir vykdomos žuvų bendrijų, vandens floros, hidromorfologijos, pavojingų medžiagų tyrimų programos, įsigyjama įranga tyrimams, rengiama priemonių kaštų efektyvumo analizė.

Atsižvelgiant į tai, jog nepakankamai efektyvi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių veikla neužtikrina šių paslaugų prieinamumo ir kokybės kiekvienam gyventojui, sektoriaus tvarumo, numatoma sukurti informacinę individualių nuotekų tvarkymo įrenginių sistemą, diegti paviršinių nuotekų valymo infrastruktūrą, sudaryti galimybes viešosiose erdvėse ir pastatuose gauti geriamojo vandens.

Nacionalinį vandenų srities 2022–2027 m. planą Vyriausybė patvirtino 2022 m. gruodžio mėn. Jo tikslas – užtikrinti tvarų ir integruotą vandens telkinių, jūros aplinkos, potvynių rizikos, vandentvarkos valdymą.

Su Nacionalinio vandenų srities plano 2022–2027 m. įgyvendinimo veiksmų plano projektu galite susipažinti čia. Pastabas, pasiūlymus galima teikti iki vasario 28 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) arba el. paštu justina.anglickyte@am.lt.

Nacionalinio vandenų srities plėtros plano 2022-2027 m. įgyvendinimo veiksmų planas bus tvirtinamas aplinkos ministro bei žemės ūkio ministro įsakymu.

am.lrv.lt inf.

Rašyti komentarą