Sekite mūsų naujienas feisbuke
Drabužiai iš gamtos
                             Saulės ir žemės energetika, UAB "Bera Lt", Lietuvininkų 30, Šilutė, tel. 8 645 42747                             

Devyni į vieną vietą (pretendentų komentarai, dar papildyta)

Publikuota: 2019 sausio 11 Kategorija: Aktualijos, Rinkimai 2019

www.silutesetazinios.lt montažas.www.silutesetazinios.lt montažas.

Pretendentai į Šilutės rajono savivaldybės merus atsako į portalo „Šilutės ETA Žinios“ klausimus.

Kodėl? Kaip? Su kuo? – tai trys klausimai, kuriuos dar praeitą ketvirtadienį išsiuntėme el. paštu visiems devyniems pretendentams į merus.

Pagaliau sulaukėme atsakymo ir iš Antano Martinkaus.

Parama portalui „Šilutės ETA Žinios”, kad išliktų nepriklausomas

VAIDA POCĖ

Kodėl?
Kandidatuoju į merus jausdama atsakomybę ir pareigą prieš savo Partiją.

Kaip?
Einu į rinkimus sąžiningai ir bendrausiu tiesiogiai su rinkėjais.

Su kuo?
Su bendražygiais, draugais, pažįstamais, kolegomis, šeimos nariais.

ALGIRDAS GEČAS


Kodėl sutikau kandidatuoti į Šilutės mero pareigas?
Esu šilutiškis, čia baigiau vidurinę mokyklą, o po studijų Vilniuje grįžau į Šilutę dirbti mokytoju. Šią veiklą tęsiu iki dabar ir be Šilutės savo gyvenimo neįsivaizduoju. Noriu, kad mūsų krašte būtų gera gyventi ir jaunam, ir vyresniam, tiek žemdirbiui, tiek mokytojui, medikui, kultūros ar verslo atstovui. Aš esu UŽ ŠILUTĖS KRAŠTĄ, KURIAME NORISI GYVENTI!
Vietos valdžios esminė paskirtis yra tarnauti žmonėms. Dedu visas pastangas, kad tai taptų tikrove. Galiu tai įgyvendinti, nes turiu didelę visuomeninės veiklos patirtį – nuo 2003 m. esu savivaldybės tarybos narys, 2014 – 2015 m. ėjau ir mero pavaduotojo pareigas. Tvirtai tikiu, kad galiu sėkmingai eiti mero pareigas ir prisiimti atsakomybę už Šilutės krašto raidą. Mano motyvacija yra stipri. Na ir dar vienas svarbus mano privalumas yra tas, kad esu baigęs istorijos ir politikos mokslus. Manau, kad tai yra tvirtas pagrindas atsakingame mero darbe.

Kaip matau mero pareigas vietos valdžioje?
Meras yra savivaldybės vadovas, kurį nuo 2015 m. tiesiogiai renka konkrečios vietos gyventojai. Čia geriausiai pasireiškia šiuolaikinės demokratijos esmė – valdžia kyla iš žmonių ir skirta žmonėms. Tapęs meru, kursiu tikrą savivaldą, kuri atstovauja krašto žmonėms.
Meras yra ne tik savivaldybės vadovas – jis yra lyderis, kuris buria administraciją, vietos bendruomenes, iškilius žmones, skatina jų iniciatyvą veikti ir prisiimti atsakomybę už savo veiklos rezultatus. Skirtingose vietos valdžios struktūrose mes turime tikrai daug talentingų žmonių. Reikia leisti jiems veikti. Aš UŽ LAISVĘ SPRĘSTI PATIEMS! Ir už savo veiklos atsakomybę.

Su kuo įgyvendinsiu mero pareigas?
Meras vienas visuomeninio gyvenimo lauke nieko nepasieks: jis privalo būti telkianti jėga, kuris šią naštą prisiima ir ja dalinasi su kitais. Aš tam pasiruošęs.
Meras turi palaikyti tamprų ryšį su įvairių lygių šalies ir vietos politine ir vykdomąja valdžia. Svarbu išlaikyti deramą pusiausvyrą, dalykiškumą, skaidrumą ir pagarbą. Aš tai galiu.
Meras yra savivaldybės tarybos vadovas: jis privalo sutelkti visus tarybos narius, nežiūrint jų partiškumo, visuomeninės padėties, vertybių. Aš už tai, nes esu liberalių pažiūrų ir tikiu, kad liberali demokratija yra geriausias valdymo būdas, kuris išlaisvina žmogų, jo iniciatyvą įvairiose srityse ir tai leidžia siekti geriausių rezultatų.
AŠ GALIU IR NORIU PRIE TO PROCESO PRISIDĖTI.

DAIVA ŽEBELIENĖ

Kodėl?
Esu laisvas, pilietiškas žmogus. Skatinama žmonių, jaučiu pareigą dalyvauti visuomenės gyvenime.

Kaip?
Suvokiu savo darbą tarybos veikloje bei duotus įsipareigojimus žmonėms. Pasiryžusi tarnauti su patirtimi ir naujom idėjom, sąžiningai ir su pagarba.

Su kuo?
Su Visuomeninio rinkimų komiteto komanda, Šilutes krašto bendruomenių atstovais.

VYTAUTAS LAURINAITIS

Kodėl?
Todėl, kad Laisvu, tikru meru pirmą kartą vietos savivaldos istorijoje buvau išrinktas tiesiogiai, kur subūriau Ypatingai motyvuotą komandą, kuri, turėdama aiškią viziją, suvokdama esamą situaciją, gebėjo nuosekliai ir Drąsiai įgyvendinti numatytas Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plano uždavinius, Energingai veikė seniūnijų bendruomenes, nevyriausybines organizacijas būtinų pokyčių įgyvendinimui, Ryžtingai priėmė ne tik populiarius, bet ir būtinus sprendimus, buvo dėmesinga, supratinga, gebanti, Imli kiekvieno šilutiškio reikšmingoms pastaboms ir pasiūlymams, solidariai prisiėmė pilną atsakomybę už Siekiamus rezultatus.

Kaip?
Būdamas Savivaldybės meru, šilutiškių bendruomenės lyderiu toliau dirbsiu drąsiai, ryžtingai ir logiškai, kad svarbiausia ir didžiausia vertybė – Savivaldybės gyventojas – būtų sveikas, laimingas, turėtų galimybę tobulėti, gyventų gražiame ir saugiame Šilutės krašte.

Su kuo?
Įgyvendinti pradėtus darbus, kurti naujus ir džiaugtis pasiekimais dar ketverius metus noriu tik su Šilutės krašto bendruomene.

SANDRA TAMAŠAUSKIENĖ

Kodėl?
Į politiką einu nuo 1991 sausio 13-osios – ne tam gynėme laisvę, kad leistume ją trypti korumpuotiems politikams. Mums gerai sekasi: rajono politikoje nebeliko kai kurių nedorais darbais liūdnai pagarsėjusių politikų, bet darbo, kaip patys įsitikinote, dar yra. Einu ir todėl, kad auginu ir mokau vaikus būti teisingus ir dorus – turiu rodyti pavyzdį.

Kaip?
Su manimi į rinkimus eina 50 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatų ir nepartinių, kurie yra jauni ir brandūs, išsilavinę, turintys idėjų ir jėgų, pasiryžę nuolat kantriai dirbti, kad Šilutės rajonas klestėtų.

Su kuo?
Bendrausime ir bendradarbiausime su visais žmonių išrinktais, sąžiningai dalyvavusiais rinkimuose politikais, o valdančiąją daugumą mes – TS-LKD – pasiruošę sudaryti patys iš kompetentingų darbščių ir ryžtingų mūsų komandos narių.

SIGITAS MAJUS

Kodėl?
Sukauptą patirtį: šeimoje, gyvenime, bendruomenėje, ūkyje, administraciniame darbe ir versle, jaučiu pareigą ir atsakomybę pasidalinti su Šilutės miesto ir rajono žmonėmis, kad mūsų krašte būtų gera gyventi ir gera sugrįžti!

Kaip?
Skaidriai, sąžiningai ir garbingai.

Su kuo?
Užsibrėžtų tikslų sieksiu kartu su Šilutės savivaldybės gyventojais, su jais bendrausiu ne tik prieš rinkimus, bet ir po jų.

AIDAS RAGELIS

Kodėl?
Manau kad atėjo laikas naujoms idėjoms ir optimizmo raiškai savivaldybėje.
Jau 24 metus dirbu finansų sferoje. Domiuosi savivaldybės taryboje priimamais sprendimais, seku administracijos darbą, analizuoju viešuosius pirkimus bei pasirašomas sutartis su rangovais ar tiekėjais. Bendrauju su įvairiais žmonėmis, kurie yra sėkmingai sukūrę savo verslus, ar yra samdomi darbuotojai ir iš daugelio girdžiu apie nepasitenkinimą valdžios vykdoma veikla, apie neūkiškumą ir verslo interesų protegavimą. Galvoju kad sujungus visas siūlomas priešrinkimines idėjas ir sutarus dėl strategijos ilgesniam laikotarpiui, suvienijus visas jėgas galima pasiekti labai gerų rezultatų. Noriu kad visos valdžios institucijos ir vadovai nors vieną kadenciją dėtų visas pastangas, kad miestas ir rajonas suklestėtų, kad pasikeistų gyventojų nuomonė apie savivaldybės tarnautojų darbo kokybę. Aš žinau kaip tai padaryti.

Kaip?
Užtikrinant finansinį atsakingumą, skaidrumą ir efektyvumą panaudojant savivaldybės biudžeto lėšas.
Sumažinant biurokratinį aparatą, nukreipiant resursus rajono strateginio plano įgyvendinimo tęstinumui ir tolimesniam vykdymui.
Pakeičiant savivaldybės tarnautojų požiūrį į gyventojų problemų sprendimą.
Suteikiant savivaldybės kompetencijos ribose lengvatas įmonėms, kuriančioms naujas darbo vietas.
Pritraukiant naujus partnerius mūsų rajone veikiančioms įmonėms.
Efektyvinant savivaldybės įmonių ir viešųjų įstaigų veiklą, numatant strateginius planus ir jų vykdymo kontrolę.
Stiprinant Šilutės seniūnijos veiklą, efektyviai panaudojant lėšas ir žmogiškus išteklius, skirtus miesto puoselėjimui ir priežiūrai.
Nustatant prioritetus vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimui.
Įtraukiant bendruomenės narius į projektų rengimą ir svarstymą, susijusius su rajono infrastruktūros kūrimu.

Su kuo?
Esu nepartinis, nepriklausomas save išsikėlęs kandidatas. Visada dirbu su tikrais profesionalais, tiesiog trokštančiais įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Todėl pirmiausia glaudus bendradarbiavimas su administracijos vadovais ir motyvuotais savivaldybės specialistais, savo srities profesionalais, kurie gali ir nori greitai ir kokybiškai dirbti bendroje komandoje įgyvendinant priimamus sprendimus.

ARŪNAS PUPŠYS

Kodėl?
Politika domiuosi seniai, o į aktyvią jos veiklą įsijungiau nuo 2011 metų. Pastaruosius ketverius metus rajono gyventojų esu išrinktas į Šilutės rajono savivaldybės tarybą. Būdamas tarybos nariu, turėjau galimybę artimiau susipažinti su šio krašto gyventojų problemomis bei savivaldybės įmonėmis ir jų valdymu. Manau, kad norint teigiamų permainų, reikia radikalių pokyčių. Per ilgai gyvename stagnacijos, egoizmo laikotarpyje ir per ilgai leidžiame kitiems spręsti už mus. Būtent todėl nusprendžiau kandidatuoti į Šilutės rajono savivaldybės mero postą.

Kaip?
Didinsiu veiklos efektyvumą viešajame sektoriuje. Savivaldybių teikiamos socialinės paslaugos turi būti greitos, efektyvios, kokybiškos ir prieinamos visiems gyventojams. Teikiant viešąsias paslaugas turi būti pritaikytos skaidrios ir inovatyvios skaitmeninės technologijos, žmogiškuosius išteklius kreipiant į kūrybišką sprendimų paiešką ir bendravimą. Būtent savivaldybei pavaldžios įstaigos yra atsakingos už tinkamą sprendimų įgyvendinimą laiku, todėl būtina užtikrinti, kad jos dirbtų rezultatyviai, t.y. gebėtų efektyviai panaudoti lėšas, pasiekti užsibrėžtų tikslų bei kokybiškai ir greitai aptarnauti klientus. Darbas viešajame sektoriuje turi tapti prestižiniu – turime sudaryti puikias darbo sąlygas, suteikti galimybę tobulėti bei mokėti konkurencingus darbo užmokesčius.
Kokybiškas švietimas yra visuomenės gerovės kūrimo pagrindas, todėl dėsiu visas pastangas, kad būtų didinamas švietimo finansavimas, šioje grandyje dirbtų ne tik kompetentingi mokytojai, bet ir įstaigų vadovai bei jų darbą prižiūrintys bei vertinantys specialistai. Sieksiu, kad mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos būtų aukščiausių standartų. Visiems vaikams, nepriklausomai nuo jų tėvų turtinės ar socialinės padėties, turi būti sudarytos palankios sąlygos lankyti savivaldybės darželius ir mokyklas.
Skatinsiu aktyvų kultūrinį gyvenimą. Stengsiuosi gerinti kultūros infrastruktūrą, skirti kiek įmanoma daugiau lėšų, stiprinti kultūros centrų veiklą ir į ją įtraukti daugiau įvairaus amžiaus asmenų. Stengsiuosi užtikrinti kultūros sektoriaus uždirbtų pinigų grąžą savivaldai, kad kiekvienoje vietovėje būtų savas kultūros židinys, kuriame visi turėtų galimybę prasmingai ir turiningai leisti laisvalaikį pagal savo poreikius ir pomėgius.
Sudarysiu geresnes sąlygas sportuoti – skirti lėšų sporto centrų renovavimui, tobulinti kūno kultūros ir sporto darbuotojų kvalifikaciją, esant galimybei, pastatyti Šilutėje naują sporto ir laisvalaikio centrą kartu su baseinu. Orientuosiuosi ne tik į profesionalaus sporto šakų plėtojimą, bet ir sistemingą įvairių gyventojų grupių (vaikų, jaunimo, suaugusių, senjorų) sveikatinimą.
Pritrauksiu investicijų – Šilutės savivaldybė turi bene daugiausiai dėmesio skirti tam, kad būtų pritraukta kuo daugiau lėšų iš Europos Sąjungos, valstybės biudžeto bei verslo.
Išplėtota infrastruktūra, miestų ir miestelių gatvių remontas, rajoninių žvyrkelių rekonstrukcija ir asfaltavimas – pagrindas kokybiškam gyvenimui ir verslo plėtrai.
Didinsiu gyventojų užimtumą. Būtina daug dėmesio skirti senjorų bei jaunimo užimtumui. Svarbu sukurti ir plėtoti mokymosi visą gyvenimą programas, skatinti popamokines veiklas, užtikrinti vietos iniciatyvų tęstinumą, remti ir skatinti naujus projektus gyventojų užimtumo didinimui, skatinti ekonominę ir socialinę kultūrinę veiklą sutvarkytuose savivaldybės pastatuose.
Padėsiu žmonėms sveikatos paslaugas gauti greitai ir be eilių. Skatinsiu sveiką gyvenimo būdą bei sąlygų tam sudarymą. Sieksiu, kad rajono sveikatos priežiūros įstaigose darbas būtų optimizuojamas, nepažeidžiant pacientų ir medikų orumo; pirminio ir antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigos turi likti pavaldžios rajono Savivaldybei.

Su kuo?
Su Lietuvos socialdemokratų darbo partija Šilutės skyriumi, kuriame yra daugiau nei 130 narių, o partijos gretos sparčiai daugėja. Su Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės palaikymu. Esu įsitikinęs, kad geresnis gyvenimas, į tikslą orientuotas vietos ekonomikos vystymasis bei investicijų pritraukimas Šilutės krašte yra įmanomas su atsakingu savivaldos ir aktyvaus vietos bendruomenės dalyvavimu bei įsitraukimu.

ANTANAS MARTINKUS

Kodėl?
Aktyviai domiuosi politika jau ketveri metai, dalyvauju bendruomeninėje veikloje, turiu patirtį verslo gamybos srityje, matau viziją Šilutės krašto žmonių gyvenimo kokybei gerinti ir žinau, kaip tai padaryti.

Kaip?
Turime galimybę Šilutės kraštą paversti pirmaujančiu rajonu Lietuvoje. Turiu savo nuostatas, kuriomis pasidalinsiu. Mero, kaip savivaldybės vadovo, pagrindinis darbas yra suvienyti tarybos narius bendram darbui. Negali būti partiniai interesai aukščiau už žmonių gerovę. Reikalingas Šilutės rajono socialinės ekonomikos veiklos plėtros planas mažiausiai aštuoneriems metams. Turime sudaryti geras sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui. Reikia ieškoti investitorių pramonės plėtrai. Tai skatina darbo vietų sukūrimą, kelia ekonominę gerovę. Šilutės kraštas yra unikalus geografine padėtimi ir istorija. Turime milžiniškus resursus turizmo sektoriuje, bet jų neišnaudojame. Reikalinga užtikrinti kokybišką bendruomenės gyvenimą. Nesugebame įtraukti jaunų žmonių, senjorų, neįgaliųjų į Šilutės savivaldybės problemų sprendimus. Šilutės rajonas turi būti stiprus ekonomiškai, morališkai, turime mažinti seniūnijos gyventojų atskirtį, reiktų siekti suteikti didesnę valdymo galią seniūnams. Tai galime padaryti dirbdami kartu.

Su kuo?
Svarbūs darbai daromi su Šilutės krašto žmonėmis, jų idėjomis, pasiūlymais, kritika. Planuodamas savo programines nuostatas pasikliauju socialdemokratų partijos vertybėmis. Turime stiprią jaunų, patyrusių žmonių komandą, kurie žino, kaip Šilutės rajoną paversti perspektyviu bei patraukliu kraštu gyventi žmonėms.

Mero ir savivaldybės tarybos narių rinkimai vyks kovo 3 d.

Portalo „Šilutės ETA Žinios” politinės reklamos įkainiai

42 skaitytojų komentarai
Rinkėjo balsas 2019 sausio 9d., 11:3785.206.150.66
1. Istorikas Gečas parodė daugiau dėmesio rinkėjui už istoriką Laurinaitį.
2. Briunetė laimėjo prieš blondines.
3. Bankininko argumentai stipresni už valstietčių kandidato.
4. Martinkus su Pupšiu neparodė pagarbos rinkėjams.

Po pirmo turo galima iš kovos išmesti Martinkų su Pupšiu, o kitiems dar leidžiu pasivaržyti kituose etapuose.
p.s. Vaida, prašau į mero pareigas žiūrėti rimtesniu veidu, pvz. Algirdo.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 63 Thumb down 12

Atsakyti

Ar bent skaitei straipsni? 2019 sausio 9d., 21:4978.62.44.242
Kiek matau pagarbos rinkejams neparode tik Martinkus, o prie ko Pupsys, kuris ne taip kaip kai kurie, nepatingejo parasyti daugiau nei 3 sakiniu? NUSISNEKEJIMAS

Svarstytinas. O kaip tu manai? Thumb up 11 Thumb down 13

Atsakyti

2 iš 3 2019 sausio 10d., 18:055.20.107.167
mandru pup pup pup papilste sakiniu

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 10 Thumb down 2

anonimas 2019 sausio 11d., 10:3482.102.22.7

saunuolis

Įvertink komentarą: Thumb up 4 Thumb down 1

Atsakyti

anominas 2019 sausio 11d., 13:085.20.107.167

sauguolis taukuolis manolis

Įvertink komentarą: Thumb up 0 Thumb down 2

algimantas 2019 sausio 11d., 14:4784.15.178.192
PASIŪLYMAS -SIŪLAU KVIESTI VISUS KANDIDATUS Į MERUS VIEŠAI DISKUSIJAI SU VISUOMENE (prašome balsuoti )

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 34 Thumb down 0

Atsakyti

Anevas 2019 sausio 12d., 17:1378.62.26.1

ČIA RIMČIAUSAS PASIŪLYMAS,BET AR VISUS KARTU?VIENAS KOKI TEL ATIMS,BUS KOKIOS PEŠTINĖS,VISUS DISKUSIJOJE SULEISTI KARTU ,ČIA REIKIA IR KITAS PASEKMES NUMATYTI.BET MINTIS GERA

Įvertink komentarą: Thumb up 4 Thumb down 3

Aldona A. 2019 sausio 9d., 13:0278.62.30.243
Valdymo kokybė priklauso nuo to, kiek politikai yra išmintingi ir pasirengę šiam darbui. V.Pocė, D.Žebelienė ir S.Majus,mano nuomone, savo atsakymais pademonstravo menkiausią išmintį, kaip šį darbą padaryti efektyviausiai ir su didžiausia nauda gyventojams. Dalykiškumu ir gerai pagrįsta konkrečia analize, kaip tvarkyti bendrą mūsų rajono iždą ir žmogiškuosius išteklius, kad visi gautume didžiausią grąžą(visom prasmėm), nustebino į politiką žengti nusprendęs rusniškis A.Ragelis. Jis bedė pirštu ten, kur žioji didžiausia skylė – į viešuosius pirkimus, be to, apsiėjo be tuščiakalbystės ir savigyros. Juk žurnalisto kausimai buvo – kodėl, kaip ir su kuo. Žinoma, nenubrauksi S.Tamašauskienės ar A.Gečo intelekto, kurie įkvepia. Rinksiuos iš šių trijų.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 60 Thumb down 39

Atsakyti

algimantas 2019 sausio 9d., 15:5684.15.177.71
p. Aldona – puiki analizė – visiškai sutinku su Jumis . Man teko būti per praeitus rinkimus vienu iš VRK ” Už žmonių valdžią ” įkūrėjų . Ir žinot – man gėda klausytis , ką apie garbę ir sąžinę šneka buvusi ( o ir esama ) šio komiteto lyderė . Toliau tokius žmones nuo valdžios . ( Tai mano nuomonė )

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 47 Thumb down 33

Atsakyti

Rinkėjas 2019 sausio 9d., 20:5083.176.201.30
Algimantai, kaip matau vis dar sergate pralaimėjimo kartėliu. O be reikalo. Pavydas dėl pralaimėjimo – juokinga ir apgalėtina. O įžeidinėjant kitus žmones, susikuriate sau asmeninę karmą. Žinokite gyvenime viskas grįžta bumerangu. Nieko asmeniška, tai tik gamtos dėsnis.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 39 Thumb down 23

Atsakyti

algimantas 2019 sausio 10d., 15:4784.15.178.192

p. Rinkėjau ,
pirmiausia – jei žmogus nežiūri į akis -reiškia su jo sąžine kažkas negerai ( o jūs bijote savo vardu pasirašyti );
antra – nieko aš neįžeidinėju ir nepavyduliauju (aš dar suprantu , kas tai yra garbė , sąžinė , padorumas , kito gerbimas );
trečia – jei Jūs skaitot nuomonės išsakymą įžeidimu – tai tuo labiau Jus ir Jūsų aplinkos žmones negalima prileisti prie valdžios – tai jau kvepia polinkiu į diktatūros apraiškas ;
ketvirta – nesilaikymas mano aukščiau išvardytų moralės normų , o laikymasis vieno principo : ” svarbiausia – kad tik prie lovio ” , ar tai padoraus politiko elgesys
Tad pagal gamtos dėsnius Jūs ir Jūsų ginamoji neturėtumėt šnekėt apie mano asmeninę karmą .
Ir bendrai – kodėl Jūsų ginamoji bijo išeiti į viešumą , norėtumėm pabendrauti ,
pašnekėti , užduoti klausimus
Pagarbiai Algimantas

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 22 Thumb down 31

Aldona 2019 sausio 11d., 09:1690.140.241.5
Patiko tas išsireiškimas: Žinokite gyvenime viskas grįžta bumerangu. Čia turbūt panašiai, kaip: Nekask duobės, nes pats įkrisi.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 23 Thumb down 4

Rinkėjo balsas 2019 sausio 9d., 20:27188.69.192.9
O, pagaliau ir Pupšys įveikė šią sunkią užduotį. Šaunuolis!
Na, ir ką čia mums paporinai, paskaitykime. Kodėl? Kaip? Su kuo?
– Didinsiu, užtikrinsiu, sudarysiu, suteiksiu, sieksiu, skatinsiu, skirsiu, gerinsiu, stiprinsiu, pritrauksiu, sukursiu, išplėtosiu, padėsiu, asfaltuosiu, betonuosiu ir renovuosiu. Man svarbu – ŽMOGUS. Valio, draugai! Valioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
“- Bet labiausiai ilgiuosi tavęs, mano liaudie!
Mes kovosim drauge ir numirsim kartu!”
Socialistų demokratų darbo partija.

Aš nepiktybinis, praleidžiu ir Pupšį į antrą etapą.

O kur Martingus? Kandidats į Šilutės merus?

p.s. Nesakyk, kad aš iš Švėkšnas, gausi į nosį…

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 26 Thumb down 7

Atsakyti

Profas 2019 sausio 9d., 23:0084.15.177.102
O pagalvokim. Ponas Ragelis turintis daugiausiai patirties finansuose yra absoliučiai teisus. Pinigai leidžiami ir taškomi ne ten kur reikia. Miestui reikia gero finansininko. Manau situaciją pasikeistų iš esmės.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 39 Thumb down 10

Atsakyti

Rinkimų asė 2019 sausio 9d., 23:1084.15.177.102
Na pagal kandidatų kalbelę antram ture turėtų būti gerb. brunetė ir ponaitis. Tik kas jis toks?? Bet kuriuo atveju aš už rimtą ir nesusikompromitavusį kandidatą.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 22 Thumb down 6

Atsakyti

Gelton kasė 2019 sausio 11d., 13:335.20.107.167

Įvardinti kandidatę gerb. plaukaspalve yra baisi nepagerba išsijuosusiam rinkimų rinkos dalyviui.
Atsiduoda rasalizmu, seksismu, plikizmu, antiblondizmu, polytdebilizmu, ant galų galo egos centrizmu.
Tik kas jūs tokia tūla rinkimų rinkos asė?
Bet kuriuo atveju mudvidu už sveikai pieštą nekorumpūliavusį kandidatą – t.y. gerb. brunetę ir ponaitį viename, ir viename vieninteliame užkardyt pirmame pirmiausiame Čiadabarą ture.

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 1 Thumb down 4

Atsakyti

Žmogus 2019 sausio 10d., 07:4478.62.22.211

Dėl mero posto

Siūlau balsuoti už buvusią merę, Darželio auklėtoją Daivą. Jei susitvarkė su darželinukais , susitvarkys ir su Savivaldybe.

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 24 Thumb down 30

Atsakyti

anonimas 2019 sausio 10d., 09:1183.189.6.243
As tai uz Jaka …

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 30 Thumb down 11

Atsakyti

anonikas 2019 sausio 11d., 13:365.20.107.167

As tai uz KK…

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 0 Thumb down 9

Atsakyti

Nuomone 2019 sausio 10d., 11:3790.143.78.9
Nelabai suprantu, kaip susiję šiame straipsnyje pateiktų kandidatų į merus atsakymai, kuriuos kai kuriems kandidatams parengė viešųjų ryšių specialistai, su pagarba rinkėjui. Manau, kad pagarba rinkėjui yra išreiškiama nuveiktais darbais, o ne sukurtais lozungais.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 44 Thumb down 3

Atsakyti

anonimas 2019 sausio 11d., 10:3482.102.22.7
Valstieciai baigia sugriauti zodzio laisve, kokie dar balsavimai uz valstieciu?

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 35 Thumb down 2

Atsakyti

Sam inona 2019 sausio 11d., 13:495.20.107.167
Laisve ne tvora, griauti nedora, kokie dar valcai prie zaliu kieciu?
Rupus miltai pilna gruda, zemumos – zemiau uz Nemuna…
Skvernelis, podaj estakadu !
Dale
.

Svarstytinas. O kaip tu manai? Thumb up 6 Thumb down 4

Atsakyti

Nepriklausomas 2019 sausio 11d., 11:2990.140.170.18
Apklausėme 117 atsitiktinių Šilutės miesto gyventojų iš jų net 57 (47,86%) palankiai vertino Sandrą Tamašauskienę, antroje vietoje Vytautas Laurinaitis turintis 24 (20,51%) miesto gyventojų palankumą, trečioje Daiva Žebelienė su 14 (11,97%) palaikančių respondentų, už Sigitą Majų ir Aidą Ragelį pasisakė po 7 (5,98%) respondentus, Algirdas Gečas palankiai vertina 5, Vaidą Pocę 3.
Jokio palankumo mieste nesulaukė Antanas Martinkus ir Arūnas Pupšys.

Ar yra tikimybė, kad antro rinkimų turo Šilutės rinkimų apygardoje gali ir nebūti?

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 19 Thumb down 5

Atsakyti

Priklausomas 2019 sausio 11d., 16:2484.46.237.202
Nereikėtų apsiriboti vien miesto gyventojais! Ir Šilutės rajone, ne tik mieste, gyvena lygiaverčiai žmonės, jų balsai tokios pat vertės :)

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 23 Thumb down 0

Atsakyti

Priklusomatinis 2019 sausio 12d., 15:285.20.107.167

Raj?O,ne! siautėja tinklinė brutto infranetto rinkočiaidabara papigiai švietimo sutemų, kultūros palaikų, med. kirčių, lašelinių sistemų subordiniais kanalais biulbiulnaglai siurbianti biuletenius tarsi investicinius še-kiūs.
Čiadabariniai šekeliai daugiaus gvaltavoja miestelėnus, anuos laikydami polytsekretine balsadirble paveikesnius masovai abrabotkei.
Ka užversi – ta suės! Čia yr dabar sau like: :)

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 1 Thumb down 7

Susirūpinęs 2019 sausio 11d., 17:1990.140.184.76
Kas apklausė? Kada? Kur? Ar tie kurie apklausė buvo nesuinteresuoti asmenys? Tai turi būti pateikta su įrodymais. Prišingu atveju tai niekinė informacija.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 27 Thumb down 2

Atsakyti

Nusirupinęs 2019 sausio 12d., 15:405.20.107.167

Kaskurkadakinai, nesuinteresuoti asmenys neklausia, tiesiog pila į ausį. Aiškinasi, kartais, paskiau. Ir tik nereikia aiškint ką Čiadabar ant 8€ ai turi daryti!
Paršingu atveju tai niekalą suės.

Įvertink komentarą: Thumb up 1 Thumb down 2

Revizorius 2019 sausio 11d., 19:0683.189.10.208
“Nepriklausomas” kviečiamas viešai parodyti balsavimo rezultatus. Kaip matau norima primesti rinkėjams iš anksto kažkieno užsakytą nuomonę. Mūsų taip lengvai neapgausi. Rinkėjai būkite budrūs ir nepasiduokite panašiomis falsifikacijomis. Šiaip tikrai nesunku suprasti, kas šios reklamos užsakovas. Artėjant rinkimams bus skleidžiama dar daugiau klaidinančios informacijos.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 19 Thumb down 5

Atsakyti

Apokos 2019 sausio 12d., 15:545.20.107.167

Kalipsės pranašas nEduos primEstti svEttimos nuo monės, bEtt paslaugiai attkiš sąvąjE:
imkiEt manąjE laiką lakE i laikE lakinkitt, vo apsilaikinE prisilakenE Ettikmattauzyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 0 Thumb down 4

Aloyzas 2019 sausio 11d., 12:0583.189.0.218
Aš tai siūlau balsuoti už moteris. Pažiūrėkit kokios jos žavios damos.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 27 Thumb down 9

Atsakyti

Martynas 2019 sausio 11d., 13:565.20.107.167

Aš tai raginu platoniškai pamylėti. Viena už kitą žavesnė manos.

Nemėgstamas. Įvertink komentarą: Thumb up 3 Thumb down 6

Atsakyti

Aloyzas 2019 sausio 11d., 16:1683.189.0.218
Ne tau Martynai rožėm klotas kelias ….

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 15 Thumb down 2

Rinkėjo balsas 2019 sausio 11d., 13:07188.69.214.84
Pagaliau pavyko sulaukti ir Martinkaus! Geriau vėliau, nei niekada, Antanai! Aišku, kai dalyvauji lenktynėse, svarbu būti lyderiu visose srityse. Paskutiniai ir lieka paskutiniais. Jūsų( nežinau kiek čia yra jūsų) KAIP atsakymuose yra teisingų minčių, kas man, kaip rinkėjui, patinka. Patinka, kad siūlote po rinkimų suvienyti jėgas ir apie verslą turte supratimo, bet politikoje dar esate naujas žmogus. Aš dar nematau Jūsų asmeny tvirtos lyderystės. Lyderiu reikės būti ne tik Švėkšnoje, bet ir partijoje, savivaldybėje, rajone, Lietuvoje. Tam reikia laiko, noro ir gabumų.
Bus labai sunku suvaldyti savivaldybės “statybininkų” apetitą ir interesus, kurie yra prisisiurbę prie dabartinės valdžios. Simbiozė. Iš čia ir visa dabartinė situacija su teisėsauga.
Mano manymu, A. Bekeris buvo politiškai stipresnis kandidatas už Jus.
Linkiu nelikti amžinai paskutiniu.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 21 Thumb down 5

Atsakyti

Meriene 2019 sausio 11d., 17:0637.0.226.124
Na žinote visi moka iškalbingai ir be logikos žadėti, kad meras neturi jokių instrumentų kad galėtų ką nors savivaldoje įtakos. Savivaldybės tarybos nariai yra susiskirstę neaiškiomis grupėmis ir atlieka“ didžiausius“ darbus iki rinkimų visi mato paprasta žmogų o po rinkimų pamiršta visus pažadus užsidaro duris kad nei vienas negali patekti pas “išriktuosius” kurie žadėjo viską daryt. Tad manau kad nei vienas neina dirbt žmogui o tik siekia savo gerovę pagerinti ir giminems darbo vietas savivaldybėje sukurt.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 17 Thumb down 3

Atsakyti

Lietuvis 2019 sausio 11d., 18:0483.189.28.253
Lietuviai esam mes. Iš prigimties mes ramūs. Berods Ispanijoj buvo taip, kad už blogus valdžios darbus savivaldybė buvo užpilta mėšlu (tipo šūdais). Bandė nubaust kaltus asmenis, tačiau žmonės nepasidavė – išėjo į gatves ( turbūt su šakėmis) ir vietinė valdžia suprato, kad jiems šakes ir nieko kito neliko kaip pripažinti savo kaltę. Kol mes patys bijosime pasakyti tiesą, tol ir vedžios mus visus už nosies. Va taip!!!

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 24 Thumb down 2

Atsakyti

algimantas 2019 sausio 12d., 07:2384.15.178.192
š nenoriu savęs teisinti , nenoriu kalbėti apie piniginius reikalus ( prisiekiau – man nereikia ) , bet noriu pasakyti savo nuomonę – tai labai nesąžiningi žmonės

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 10 Thumb down 5

Atsakyti

336 2019 sausio 11d., 19:43118.136.133.213
Sudomino išsami apklausa. Labai patiko. Labai įžvalgi, tik pasigedau vieno dalyko. Kodėl nenurodyta, kad tai politinė reklama, kuri parengta ……Nu čia labai pigus triukas.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 16 Thumb down 3

Atsakyti

-336 2019 sausio 12d., 16:3477.111.247.89
Jei neutuoki apie žirnulasitiką ir politinę raklamą tai ir neparodyk neišmanymo

Svarstytinas. O kaip tu manai? Thumb up 6 Thumb down 4

Atsakyti

Pamaiva 2019 sausio 12d., 22:41212.59.30.154
Man tai juokingiausia ta pardaveja. Nu žodž, tai ir močiutė mano tada gali kandidatuot.

Patinkantis. Įvertink komentarą: Thumb up 13 Thumb down 3

Atsakyti

rinkėja 2019 sausio 15d., 05:44212.59.30.145

,pamiršo pridėti -per kurią perėjo STT-!!!!!

Įvertink komentarą: Thumb up 2 Thumb down 2

Atsakyti

Jau 2019 sausio 17d., 20:0178.62.31.1

Nematau nei vieno rimto.Skystablauzdžiai visi,siekiantys tik prie lovio pripulti

Įvertink komentarą: Thumb up 1 Thumb down 0

Atsakyti

Jau tarpe 89% 2019 sausio 17d., 23:145.20.107.167

visų tai rimčiausiai, be abejo centruojasi vienas tvirtai prisiekęs ir aršiai pripuolantis tyčia mielas loveris-skystakiaušis. Alia tai blikas! Sakytum rujojantis elnias baubia: “Čia – ty-čia –yr– pa-ty-čia!” dabar druskos ėdžiose pašmeižyt negavęs.
Dėl vienintelės blauzdos dar vis tik abejočiau. Sandraugoje ta lyg ir atokiau kaži ko lovio straksi,
bene tikrai netoleruoja neprognozuojamo rimtųjų melų technologijų tyčios priepuolių.

Įvertink komentarą: Thumb up 0 Thumb down 0

Atsakyti