Sekite mūsų naujienas feisbuke
Drabužiai iš gamtos
                             Saulės ir žemės energetika, UAB "Bera Lt", Lietuvininkų 30, Šilutė, tel. 8 645 42747                             

Į Naujuosius – raitomis ant kiaulės

Publikuota: 2018 gruodžio 28 Kategorija: Be rubrikos

Tirpstančio sniego ritmu.

-Gana drunyti, – netikėtai surinka pati, – Naujieji ant slenksčio!
Pašoku iš lovos lyg žaibo trenktas ir kūliais išvirstu pro duris.
Stoviu, rąžausi, žvalgausi:
Kaimynai – tie patys,
Jų pačios – tos pačios,
Petro šuva, ir tas – tas pats.

Parama portalui „Šilutės ETA Žinios”, kad išliktų nepriklausomas

„Au!“ – staiga išgirstu.
Nieko nelaukęs atsikertu „fu!“
Laiptais žemyn palydžiu žvilgsniu.
O pats stoviu ant slenksčio.
Rąžausi.
Žvalgausi.
Kraipau galvą: nejaugi ir vėl pražiopsojau?
Paskui lėtai apsigręžiu…

Šviesaus visiems savaitgalio.

Kaip visada…
Orestas

5 skaitytojų komentarai
Metų KATECHEZĖ (1) 2018 gruodžio 30d., 14:465.20.107.167

TėveMūsų:
https://www.youtube.com/watch?v=DV46WRhGSag

Įvertink komentarą: Thumb up 0 Thumb down 0

Atsakyti

Metų KATECHEZĖ (2) 2018 gruodžio 30d., 14:485.20.107.167

Popiežiaus Pranciškaus vaizdo žinia 2018 m. rugsėjo 20 d.
„Laisvė, kaip žinome, yra turtas, kurį reikia nuolat saugoti ir perduoti naujoms kartoms kaip brangų paveldą. Tamsos, smurto ir persekiojimų laikais laisvės liepsna negęsta, bet įkvepia viltį sulaukti ateities, kurioje bus gerbiamas kiekvienam žmogui Dievo duotas orumas ir visi jausimės pašaukti bendradarbiaudami kurti teisingą ir brolišką visuomenę. Šiandien labai reikia tokio solidaraus tarnavimo visų labui.“

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/video/aktualijos/pries-kelione-popiezius-pranciskus-kreipesi-i-baltijos-saliu-gyventojus.d?id=79114453

Įvertink komentarą: Thumb up 0 Thumb down 0

Atsakyti

Metų KATECHEZĖ (3) 2018 gruodžio 30d., 14:495.20.107.167

Popiežiaus Pranciškaus kalba 2018 m. rugsėjo 22 d. Vilnius, Simono Daukanto aikštė
Kiekvienai kartai tenka įsisąmoninti praeities sunkumus bei pasiekimus ir dabartyje pagerbti savo protėvių atminimą. „Nežinau, kas bus rytoj, tačiau žinome, kad kiekviena karta privalo puoselėti ją subrandinusią „sielą“, padėjusią kiekvieną akistatą su skausmu ar neteisybe paversti galimybe. Tik taip šaknys, padėjusios subrandinti vaisius, kuriais mėgaujamės šiandien, išliks gyvybingos ir sveikos.“
Semtis jėgų iš praeities reiškia skirti ypatingą dėmesį jaunimui. Popiežiaus Pranciškaus teigimu, jis „yra ne tik Valstybės ateitis, bet ir dabartis, jei tik sugebės neprarasti ryšio su tautos šaknimis“.
„Tauta, kurioje jaunimui pakanka vietos augti ir dirbti, padės jauniems žmonėms jaustis svarbiems audžiant socialinį ir bendruomeninį audinį. Taip visi galės su viltimi žvelgti į ateitį“
Lietuva, apie kurią jie svajoja, priklausys nuo nenuilstamų pastangų skatinti tokią politiką, kuri jaunus žmones ragintų aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. „Be jokios abejonės, tai taps vilties sėkla, nes suteiks pagreitį dinamiškam procesui, kuriame šios tautos „siela“ ir toliau spinduliuos svetingumu: svetingumu svetimšaliui, svetingumu jaunimui, vyresnio amžiaus žmonėms ir neturtingiesiems, galiausiai – svetingumu ateičiai“.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/video/aktualijos/popiezius-kreipesi-i-lietuvos-gyventojus-si-tauta-turi-tvirta-siela.d?id=79132009

Įvertink komentarą: Thumb up 0 Thumb down 0

Atsakyti

Metų KATECHEZĖ (4) 2018 gruodžio 30d., 14:515.20.107.167

Popiežiaus Pranciškaus kalba jaunimui 2018 m. rugsėjo 22 d. Vilnius, Katedros aikštė
Nebijokite apsispręsti už Kristų, imtis Jo reikalo, tai yra Evangelijos, žmonijos žmonių reikalo…
Eikime prieš srovę nepasiduodami tam individualizmui, kuris izoliuoja mus nuo kitų, padaro mus egocentriškus ir pasipūtusius, besirūpinančius tik savo įvaizdžiu ir savo gerove. Susirūpinusius savo Įvaizdžiu, tuo, kaip Aš atrodau. Apgailėtina gyventi priešais veidrodį,
a p g a i l ė t i n a.
Gyvenimas gražus su kitais, mūsų šeimose, su draugais, dalyvaujant savo tautos kovose…
Toks gyvenimas yra gražus!

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/227241/katedros-aiksteje-kalbedamas-jaunimui-popiezius-pranciskus-minejo-zalgiri-ir-ryta#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=4810000
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/dziugesys-ir-laukimas-katedros-aiksteje-jaunimas-su-popieziumi-pranciskumi-56-1033474

Įvertink komentarą: Thumb up 0 Thumb down 0

Atsakyti

jojantis pro šalį: 2018 gruodžio 30d., 15:035.20.107.167

” Jegu mes vaikštinėjame naktį gatve ir kažkoks žmogus, jau iš
tolo matomas,-mat gatvė kyla prieš mus į kalną ir šviečia pilnatis,-
bėga mums priešpriešais, mes nečiupsim jo, net jeigu jis silpnas ir
apskuręs, net jeigu kas nors bėga jam iš paskos ir šaukia, ne, mes
leisim jam bėgti toliau.
Juk naktis, ir mes nekalti, kad gatvė mėnulio šviesoje kyla prieš
mus į kalną, be to, gal tuodu laksto savo pramogai, gal abu persekioja
tretįjį, gal pirmasis nekaltai persekiojamas, gal antrasis nori jį
nužudyti ir mes būtume žmogžudžio bendrininkai, gal tuodu nieko ne-
žino apie kits kitą ir kiekvienas skyrium bėga į savo lovą, gal tai
lunatikai, gal pirmasis ginkluotas.
O pagaliau argi mes negalim būti pavargę, argi mes neišgėrėm tiek
vyno. Mes džiaugiamės, kad ir antrojo jau nebematyti.”:……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………….
………………………..
…………..
…….

.
:( ;-#***

Įvertink komentarą: Thumb up 0 Thumb down 0

Atsakyti